Nu beräknar Länsförsäkringar skogsinvesteringars klimateffekt

– Genom investeringsportföljerna är Länsförsäkringar delägare i flera skogsbolag. Utifrån vårt ägande har vi beräknat att den samlade, positiva klimateffekten uppgår till över 550 000 ton koldioxid, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv.

3587667_1.jpeg

Skogsinvesteringarna och dess skogsråvara gör det möjligt att bland annat minska användningen av fossila bränslen och bidra till klimatomställningen.

 

– Skogsråvara kan ersätta fossila bränslen och andra material som är koldioxidintensiva, vilket ger positiva så kallade substitutionseffekter. En hållbart brukad skog med nettotillväxt ger också positiva klimateffekter när skogen växer och på så sätt binder koldioxid. Skogsbruket ska även hantera bland annat biologisk mångfald och påverkan av ett förändrat klimat, säger Kristofer Dreiman.

 

 

I beräkningar av klimateffekten har man tagit hänsyn till skogens upptag av koldioxid (bestånd med nettotillväxt), substitutionseffekten och bolagens utsläpp av koldioxid (scope 1–3). Beräkningarna grundar sig på skogsbolagens individuella redovisningar, tillämpade metoder och antaganden. Metoderna och antaganden utvecklas kontinuerligt och bolagen uppmanas att vara transparenta med dem.

 

– Framöver har skogsråvara och de enskilda skogsbolagen växande potential kopplat till bland annat träkonstruktioner i byggnader, användning av cellulosa i batteritillverkning, upplåtelse av mark för förnybar energiproduktion, och att biprodukter som grenar och bark kan användas för produktion av biobränslen, säger Kristofer Dreiman.

 

I investeringsportföljerna finns bland annat skogsbolagen SCA, Holmen och HT skogar vilka är exempel på investeringar inom ramen för Länsförsäkringars klimatsmarta vision.

 

 

*Med investeringsportföljer avses de institutionella liv-, garanti- och försäkringsportföljerna knutna till Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar AB med dotterbolag och Agria, samt Länsförsäkringar Fondliv. I beräkningen av klimateffekter har dessa portföljers delägande i SCA, Holmen och HT Skogar inkluderats. I beräkningen ingår även Länsförsäkringsbolagens ägande i HT skogar men inte eventuellt ägande i andra skogsbolag.

 

Läs mer om den klimatsmarta visionen och prioriterade globala mål (FNs)

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/ansvarsfulla-investeringar/var-klimatsmarta-vision/

 

För ytterligare information kontakta:

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Livs Kapitalförvaltning, mobil 072 - 142 8329

Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar.se

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden