Länsförsäkringar kommenterar

Framtida försäkring av planerade fastigheter där länsstyrelsen avråder från nybyggnation på grund av naturskaderisker

Länsförsäkringar är en federation av 23 olika fristående länsförsäkringsbolag, som i varje enskilt fall gör en egen riskbedömning. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans samlat tillgänglig fakta kring naturskaderisker och grundar en rekommendation på underlag från FNs klimatpanel (IPCC), SMHI, Sveriges Geologiska Institut (SGI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap(MSB), samt forskningsrapporter från flera universitet.