Hållbarhetsinriktade fonder

Länsförsäkringar erbjuder flertalet hållbarhetsinriktade fonder fondutbudet för dig som kund. Fonderna har tydliga strategier att välja in, välja bort och påverka bolag som ingår i fonderna för att bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet är fonder som primärt väljer att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. 

Vilka bolag de hållbarhetsinriktade fonderna investerar i utgår från en process som inkluderar hållbarhet i risk- och avkastningsanalysen av bolagen. På detta sätt skapas möjligheter för fondförvaltaren att identifiera bolag som har en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete och/eller bolag som producerar varor eller tjänster som bidrar till en hållbar utveckling och som bedöms kunna ge en god avkastning över tid. Alla bolag som fonderna investerar i kan motiveras utifrån de hållbarhetsaspekter som använts för att välja att investera i det specifika bolaget.

Flera av fonderna har tydlig placeringsinriktning mot bolag som är verksamma inom exempelvis områden som förnyelsebar energi och energilagring.

Se alla hållbarhetsinriktade fonder här.

Hållbarhetsinriktade fonder inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Global Hållbar

Länsförsäkringar Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier över hela världen. Fonden väljer in bolag utifrån en finansiell analys som kombineras med en hållbarhetsanalys av varje bolag. Hållbarhetsanalysen innebär att varje bolag bedöms inom ett stort antal hållbarhetskriterier vilket resulterar i en sammanlagd hållbarhetsrating för bolaget.

Läs mer om Global Hållbar

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i obligationer utgivna i svenska kronor. Emittenterna är framförallt svenska, men även europeiska emittenter kan förekomma. Fonden består till mer än 90 procent av gröna obligationer eller av innehav där emittenten har fått högsta betyg i vår hållbarhetsanalys (så kallad ESG-analys).

Läs mer om Hållbar Företagsobligation

Länsförsäkringar Global klimatindex

Målet med Länsförsäkringar Global klimatindex är att en så stor andel som möjligt av fonden ska innehålla bolag som bidrar med lösningar för att klara klimatkrisen. Fondens koldioxidutsläpp ska vara lägre än för en traditionell global indexfond. Fonden gynnar så kallade lösningsbolag, exempelvis förnyelsebar energi, solcellstillverkare och elfordon, som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket. Fonden är en naturlig pusselbit i vår klimatsmarta vision.

Läs mer om Global klimatindex

Länsförsäkringar Sverige Aktiv

Länsförsäkringar Sverige Aktiv är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i ett trettiotal stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Fonden väljer ut bolag utifrån en grundläggande bolagsanalys som kombineras med en hållbarhetsanalys. Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att den placerar i företag som aktivt arbetar med hållbarhet.

Läs mer om Sverige Aktiv

Övriga hållbarhetsinriktade fonder

Hållbarhetsinriktade externa fonder inom Länsförsäkringar Fondlivs utbud inom fondförsäkring genomgår kontinuerliga hållbarhetsgenomlysningar. Fonderna har tydliga mål kring att välja in bolag, välja bort bolag och påverka bolagen i fonden. Läs mer om ansvarsfulla investeringsstrategier här.

Om fonderna investerat i oansvarsfulla bolag inleder vi en dialog med fondbolaget för att få till stånd en förändring av deras agerande och det innebär också att fonder kan exkluderas från utbudet om de inte uppfyller våra krav.

Läs mer om uppföljning, val av externa förvaltare samt hållbarhetskriterier och krav

Hållbarhetsinriktade placeringsförslag

Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur vårt rekommenderade och utökade utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn.

Läs mer och följ våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag här

Relaterade länkar