Länsförsäkringar Fondförvaltning

Senaste finansiella rapporten

Bokslutskommuniké 2020

Länsförsäkringar Fondförvaltning är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

2020 i korthet

  • Den förvaltade fondvolymen under eget varumärke ökade med 19,5 miljarder kronor, till 222,1.
  • (202,6) Mkr.Fonderbjudandet sker i 38 (38) investeringsfonder under eget varumärke med olika placeringsinriktning.
  • Fonderna erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK, fondförsäkring och i PPM- systemet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 226,5 (181,5) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Mer information

Rapportdatum

Datum Rapport
8 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

15 mars 2021

Årsredovisning 2020

MiFID II

Sedan 3 januari 2018 rapporterar vi enligt nya EU-regelverk för värdepappersmarknaden. Här hittar du information om målmarknad och kostnader för våra fonder enligt den mall (EMT) som godkänts av EFAMA.

MIFID-rapport 2022-09-06

 

Vår modell – Alltid bästa spelarna på planen

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. 

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

 

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00