En bilreparation som både du och miljön blir nöjd med

En bilreparation som både du och miljön blir nöjd med

Hos oss ska du alltid känna dig trygg i att vi hanterar dina skadeärenden på ett bra sätt. 

När din bil behöver repareras ska det naturligtvis ske med hög kvalitet och säkerhet och utifrån högt ställda miljökrav.

Vi arbetar bara med verkstäder som genomgått vår Miljö- och kvalitetscertifiering. På så sätt säkerställer vi att din bil repareras efter tillverkarens anvisningar och att bilen därmed behåller den säkerhet tillverkaren garanterat. Det säkerställer också att kvalitén på verkstaden och den utrustning de använder lever upp till våra miljökrav som är mer långtgående än några andra som gäller för bilverkstäder.

Om certifieringen

Vårt program för miljö- och kvalitetscertifiering används vid upphandling av bilverkstäder. Syftet är att utifrån högt ställda krav säkerställa att de verkstäder vi anlitar alltid har rätt förutsättningar att leverera säkra, korrekta, effektiva och miljövänliga skadereparationer.