Fyra tips på hur du kommer igång med ett barnsparande

Vår privatekonom Emma Persson tipsar om vad du kan tänka på när du vill börja spara till ditt barn.

Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar

Hjälp barnet att förstå värdet av pengar

Prata med gärna barnet om vikten av sparande för att hjälpa barnet att förstå varför man sparar. Börja gärna tidigt och anpassa det efter barnets ålder. Med den kunskapen är det lättare att undvika sms-lån och andra dyra konsumtionskrediter när han eller hon senare flyttar hemifrån.

Spara i barnets eller ditt namn?

Besluta i samband med att du börjar spara om du ska göra det i barnets eller ditt egna namn. Om du gör det i barnets namn blir hela kapitalet tillgängligt för barnet vid myndighetsdagen. Nu när gåvoskatten är borttagen kan du som förälder eller mor- och farförälder i stället spara i ditt namn och ge hela beloppet till barnet när du tycker det är lämpligt, exempelvis för studier eller bostadsköp.

Om du sparar i ditt egna namn är det ofta bra att säkerställa att barnet verkligen får pengarna i händelse av ditt dödsfall. Du behöver då skriva ett testamente där det framgår att det du sparar ska gå till ditt barn eller barnbarn. Tänk på att testamentet måste uppfylla alla formkrav och bevittnas. Anlita därför en jurist om du är osäker på hur det ska utformas. Se till att testamentet lätt kan hittas vid din bortgång eftersom det inte registreras någonstans.

Olika sparformer

För yngre barn är aktier och aktiefonder det sparalternativ som gett bäst avkastning på lång sikt.

Så kan du sprida riskerna

Om barnen är lite äldre och sparandet är tänkt att pågå under några få år, är det extra viktigt att tänka på att sprida sparandet över olika länder och branscher. För att minska risken ytterligare för brant nedgång av värdet strax innan uttag, är det klokt att stegvis växla över till räntefonder eller banksparande när uttagsdagen närmar sig. Det finns fonder som gör detta automatiskt utan att du behöver tänka på det.

Kontroll av förvaltningen vid stora summor

När en omyndigs tillgångar överstiger 8 gånger gällande prisbasbelopp (382 400 kr 2021) skall föräldrarna lämna in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren i kommunen. Då gäller särskilda regler för uttag och förvaltning. Hur det går till går att läsa på kommunens hemsida.

Börja spara

Är du redan bankkund hos oss kan du enkelt logga in på Mina sidor eller i vår mobilapp för att börja spara till ditt barn.

Logga in

Bli bankkund

Vill du bli bankkund hos oss? Öppna ett konto och börja ditt barnsparande redan idag!

Öppna konto

Läs mer om att spara till barn

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande

Håll koll i appen med hjälp av översiktssidor

När du kommit igång med ditt sparande kan du enkelt skapa en översiktssida i appen. Kanske en sida för varje barn, så att du lättare kan följa utvecklingen och se hur sparandet utvecklas.