Räntehöjningen: Så påverkas du i Östergötland

Riksbankens besked den 21 september att höja styrräntan med 0,25-procentenheter bidrar till att hushållens redan ansträngda månadskostnader kommer att öka. För en genomsnittlig familj i Östergötland som bor i en villa innebär höjningen cirka 350 kronor mer på räkningen. Men de lokala skillnaderna är stora. För snitthushållet i Linköping är motsvarande siffra 458 kronor och i Ydre 159 kronor.

I presentationen hittar du siffror för samtliga kommuner i Östergötland.


Den 21 september 2023 gav Riksbanken besked att höja styrräntan med 0,25-procentenheter till 4,0 procent.

Länsförsäkringar har analyserat hur hushållen påverkas av den senaste höjningen. För ett genomsnittligt hushåll i riket som bor i ett småhus och har 2,7 miljoner i bolån med rörlig ränta, väntas räntekostnaderna öka med cirka 400 kronor i månaden från 7 400 kronor till 7 800 kronor. Sedan våren 2022 har hushållets månatliga räntekostnader ökat med cirka 5 100 kronor, motsvarande en årskostnad på närmare 62 000 kronor.

-  Vi är nu på ränte-bergs-toppen som innebär tunna plånböcker för hushåll med små marginaler. Räntehöjningen var väntad men svider ändå i plånboken, med tanke på de höga nivåer som räntorna ligger på. De flesta hushåll har rörliga bolån och påverkas relativt snabbt av höjningen. Nu ligger snitträntan på 4,66 procent, som inom ett antal månader lär ha ökat till 4,91 procent. Det handlar nu om att hålla i och hålla ut tills vi är åter på normala marknivåer säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Räntekostnaderna skiljer sig rejält mellan de olika kommunerna i länet. Högst räntekostnader och ökning har typhushållet i Linköping som får en månadskostnad på 8 990 kronor. Den lägsta ökningen återfinns i Ydre där hushåll i snitt väntas få räntekostnader på 3 431 kronor per månad. 

- De nya och högre räntekostnaderna kan såklart kännas jobbiga, särskilt när de läggs på andra utgifter som också ökat. Gör därför gärna en noggrann budget och fundera redan nu på vilka utgifter du skulle kunna kapa om det vore nödvändigt. Försök även att vara prismedveten och förhandla räntan med olika banker. Det kan innebära tusenlappar i lägre kostnader, avslutar Stefan Westerberg.

Se alla nyheter