Person som grillar

Fler tips!

Sommaren är fantastisk! För att du inte ska behöva hamna i oönskade situationer under semestern har vi samlat några tips och råd.

Våra bästa sommartips

Eldningsförbud i Östergötland

Person som grillar

Just nu är det eldningsförbud i hela Östergötland. Brandrisken är mycket stor på grund av den senaste tidens värme och torka. Eldningsförbudet gäller tills Länsstyrelsen meddelar något annat.

Vad gäller egentligen?

Vid eldningsförbud

 • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
 • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
 • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid eldningsförbud rekommenderas

 • att inte röka i skog och mark
 • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Om jag vill grilla, vad bör jag tänka på?

Vanliga olyckor med grill

Bränder vid grillning uppstår till exempel om grillen placeras för nära en träfasad, under ett altantak eller ett träd. Lågor och glöd kan lätt flamma upp och tända eld på det som är brännbart i närheten. När du grillat klart, ställ inte din grill med glödrester inomhus, till exempel i garage eller intill ytterväggar. Askan i kolgrillen kan behöva flera dygn (ca.2-3 dygn) för att svalna.

Kom ihåg vid grillning ute

 • Håll uppsikt över barnen.
 • Placera grillen på ett stadigt underlag så att den inte tippar.
 • Ställ den på gott avstånd från fasaden och ha koll så att vinden inte för glödande flagor mot brännbara föremål.
 • Låt askan vara kvar i kolgrillen när du grillat klart.
 • Blötlägg gärna marken under och runt omkring grillen.
 • Om du har gasolgrill, stäng av gasolflaskans ventil efter avslutad grillning.

Var försiktig med tändvätskan

Spruta aldrig tändvätska direkt på glöden eller öppen låga eftersom en eldslåga kan antända flaskan. Häll istället tändvätska på den otända kolen och vänta tills vätskan sugits upp innan du tänder grillen. Ännu säkrare är om du tänder med en elektronisk tändgaffel.

Grilla på balkongen

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan ha regler som förbjuder grillning på balkongen. Om det är tillåtet i din förening, bör du ändå använda elgrill eller gasolgrill. En grill med öppen låga är direkt olämplig eftersom den kan orsaka brand.

Engångsgrillar

Var försiktig med engångsgrillar. De kan bli mycket varma och orsaka bränder.

Se alla nyheter

Fler tips!

Sommaren är fantastisk! För att du inte ska behöva hamna i oönskade situationer under semestern har vi samlat några tips och råd.

Våra bästa sommartips