Nyheter

Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Global konjunktur ser inte ut att drabbas lika hårt som väntat av den senaste smittspridningen. I både USA och Sverige dämpas tillväxten marginellt, men året avslutades sannolikt rätt bra. Kina går fortsatt starkt och endast Europa ser ut att hamna på minustillväxt. Vaccinationsprogrammen är i full gång och utgör nu den viktigaste komponenten för robust återhämtning på kort sikt. Demokraternas majoritet i kongressen kommer att innebära kraftigare finanspolitisk stimulans, men FED håller räntorna fortsatt låga. Vi bedömer att utsikterna för global konjunktur har förbättrats jämfört med bedömningen i januari.

Stor del av lönen ska täcka boendekostnaden i Linköping

Med stigande priser blir det allt tuffare att ta klivet in på bostadsmarknaden. I alla fall om man vill nå upp till en rimligt hög boendekostnad i förhållande till den disponibla inkomsten. För att klara det krävs ett månadssparande på 6 500 kronor under fem år om man bor i Linköping. Det är analysföretaget Evidens som på Länsförsäkringars uppdrag har granskat möjligheterna att ta sig in på bostadsmarknaden.

Skilsmässorna ökade i Östergötland 2020

Under sommaren ökade antalet skilsmässor men summerat på helåret blev trots allt skillnaden inte så stor varken nationellt eller i Östergötland. Statistik som Länsförsäkringar begärt ut från Domstolsverket visar att det under 2020 inkommit 25 fler ansökningar om skilsmässa i landet jämfört med 2019. I Östergötland var motsvarande siffra 15 fler. Totalt ansökte 1 250 par om skilsmässa i länet under 2020. För många blir den nya situationen vid en skilsmässa ekonomiskt utmanande.