Forskning

Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringar stödjer forskning för att öka tryggheten

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond stödjer vetenskaplig forskning. Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi tror kommer finnas i framtiden. Forskning kan också hjälpa oss att försöka förstå hur samhällsutvecklingen kommer påverka framtiden.

Vi tror att forskning kan bidra till en ökad ekonomisk, social och fysisk trygghet i samhället. Därför vill vi stödja den, och det gör vi via vår forskningsfond.

Forskningsfondens historia och vår styrelse

Podcasten Samhällssnackarna

Lyssna gärna på vår podcast, Samhällssnackarna, där vi pratar om samhället omkring oss och hur forskning kan hjälpa det utvecklas till det bättre.

Podcasten Samhällssnackarna

Utlysning: Digitalisering

Nu pågår en utlysning av forskningsprojekt på temat digitalisering, med inriktning mot samspelet mellan teknik, samhälle och försäkringsnäringen i den digitala omvandlingen.

Digitaliseringen av samhället fortsätter med kraft. Hur kommer detta påverka möjligheterna att förutsäga samhällsutvecklingen, att göra relevanta framtidsanalyser och att anpassa försäkringsverksamheten?

Utlysningen stängde den 19 februari 2018. Vi har fått in många ansökningar och vill tacka alla som sökt! Bedömningsprocessen pågår och beslut fattas av styrelsen den 14 juni.

Utlysning: Forskningsprojekt om digitalisering

Sök forskningsbidrag - så här gör du

Ansökningsblankett


Aktuella forskningsprojekt

Tillitens geografi

Lars Trägårdh projektleder Tillitens geografi: Lokalsamhälletilliten i ett Sverige i förändring, ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och Länsförsäkringars forskningsfond. Sverige har ur ett internationellt perspektiv en hög andel av befolkningen som litar på de flesta andra. Ett antal samhällstrender pekar nu mot en utveckling med sjunkande nivåer av tillit: hög arbetslöshet, ökande ojämlikhet, ökande mångfald, ökande boendesegregering och minskad social rörlighet. 

Ersta Sköndal Bräcke högskola - Tillitens geografi

Vi finansierar forskning inom området Morgondagens samhälle

Barn och fyrhjulingar

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har forskat om attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, och deras erfarenheter av olyckor och skador. Resultaten visar bland annat att vuxna ofta överskattar barns förmåga att köra fyrhjuling. Forskarna vill nu att resultaten ska ligga till grund för åtgärder som kan förebygga olyckor med fyrhjulingar.

VTI - Barn och fyrhjulingar - ladda ner rapporten

Vi finansierar forskning inom området Trafiksäkerhet


Forskningsområden

Länsförsäkringar finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen bedrivs vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla. För att beviljas forskningsbidrag ska ditt forskningsprojekt vara inom något av våra fem forskningsområden. 

Klimatanpassning

Forskning om klimatanpassning

Att klimatet ändras är en utmaning för försäkringsbranschen och mer kunskap behövs. Här kan du se pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.

Nästa utlysning planeras tidigast 2019.

Morgondagens samhälle

Forskning om morgondagens samhälle

I en värld i ständig rörelse vill Länsförsäkringar med hjälp av forskning försöka förstå morgondagens samhälle. Här kan du läsa mer om vad vi menar. 

Nästa utlysning kommer december 2017.

Ömsesidiga affärsmodeller

Forskning om ömsesidiga affärsmodeller

Ömsesidiga bolag blir allt fler och vinner ökande marknadsandelar, varför och vad innebär det? Här kan du se våra utlysningar inom området ömsesidiga affärsmodeller.

Nästa utlysning planeras tidigast 2019.

Tryggt boende

Forskning om tryggt boende

Att bo tryggt är en central fråga i människors vardag. Med ny kunskap kan vi bidra till ökad fysisk och social trygghet i boendet.

Nästa utlysning planeras tidigast 2019.

Trafiksäkerhet

Forskning om trafiksäkerhet

Att finansiera trafiksäkerhetsforskning har länge varit prioriterat för Länsförsäkringar. Vi ser en alltmer komplex trafikmiljö, med nya trafikgrupper. Därför behövs mer kunskap.

Nästa utlysning planeras tidigast 2019.


Avslutade forskningsprojekt

Länsförsäkringsbolagens forskningsfond har finansierat forskning i många år inom ett flertal områden. Vi har hjälpt till att få fram kunskap inom åldrande, hälsa och livsstil, medicin och rehab, lantbruk, kretslopp med flera områden. Vill du ta del av vår tidigare forskning? Vi kan ge dig tillgång till alla rapporter.

Tidigare forskningsprojekt