Forskningsområden och tester

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Våra forskningsområden och tester

Inriktningen är behovsinriktad och utgår från såväl Länsförsäkringars behov som forskarsamhällets syn på vilka frågor som det bör bedrivas forskning inom. Det innebär att forskningen är inriktad på fem olika områden, klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller. Forskningsfonden finansierar även vetenskapliga tester och förstudier, även de med inriktning på trygghet för kunder och samhället i stort.