Organisation och ledning

Fullmäktige

LF Norrbotten är ett ömsesidigt och kundägt bolag. Försäkringstagarna företräds av fullmäktigeledamöter som är vårt högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs för en tid av tre år. Länet är indelat i sju distrikt och antalet ledamöter väljs i förhållande till antalet försäkringstagare i distriktet.

Ledamöter i respektive distrikt för LF Norrbotten

Instruktion för valberedning

Styrelse

Nina Wikstedt - Ordförande
Luleå

Jenny Söderström - Vice ordförande
Lannavaara

Anders Långström
Verkställande direktör

Stefan Burlin
Luleå

Anna Gustafsson
Arvidsjaur

Thomas Hedlund
Hemmingsmark

Erik Johansson
Luleå

Johan Sjökvist
Luleå

Johan Englund
Personalrepresentant

Katarina Rantatalo
Personalrepresentant

Företagsledning

Anders Långström
VD
Tel: 0920-24 25 54
Mobil: 070-661 12 12
E-post: anders.langstrom@LFnorrbotten.se

Anders Forsling
Ekonomichef, vice VD
Tel: 0920-24 25 63
Mobil: 070-530 66 65
E-post: anders.forsling@LFnorrbotten.se

Linda Backlund
Redovisning och analyschef
Tel: 0920-24 25 68
Mobil: 073-824 25 68
E-post: linda.backlund@LFnorrbotten.se

Ulrica Boman
Skadechef
Tel: 0920-24 25 35
Mobil: 072-204 25 35
E-post: ulrica.boman@LFnorrbotten.se

Jenny Dagman
Företagsmarknadschef
Tel: 0920-24 25 59
Mobil: 070-658 82 28
Epost: jenny.dagman@LFnorrbotten.se  

Thomas Folkesson
Kommunikationschef
Tel: 0920-24 25 51
Mobil: 070-677 30 91
E-post: thomas.folkesson@LFnorrbotten.se

Andreas Hansen
Bankchef
Tel: 0911-24 24 21
Mobil: 070-524 25 71
E-post: andreas.hansen@LFnorrbotten.se

Linnéa Johansson
IT-chef/Verksamhetsutvecklare
Tel: 0920-24 25 62
Mobil: 070-232 02 37
E-post: linnea.johansson@LFnorrbotten.se

Günther Lindmark
Privatmarknadschef
Tel: 0920-24 25 23
Mobil: 076-722 20 51
E-post: gunther.lindmark@LFnorrbotten.se