Organisation och ledning

Fullmäktige

LF Norrbotten är ett ömsesidigt och kundägt bolag. Försäkringstagarna företräds av fullmäktigeledamöter som är vårt högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs för en tid av tre år. Länet är indelat i sju distrikt och antalet ledamöter väljs i förhållande till antalet försäkringstagare i distriktet.

Ledamöter i respektive distrikt för LF Norrbotten

Styrelse

Nina Wikstedt - Ordförande
Luleå

Jenny Söderström - Vice ordförande
Lannavaara

Anders Långström
Verkställande direktör

Stefan Burlin
Luleå

Anna Gustafsson
Arvidsjaur

Erik Johansson
Luleå

Malin Malmström
Piteå

Johan Sjökvist
Luleå

Johan Englund
Personalrepresentant

Katarina Rantatalo
Personalrepresentant

Företagsledning

Anders Långström
VD
Tel: 0920-24 25 54
Mobil: 070-661 12 12
E-post: anders.langstrom@LFnorrbotten.se

Anders Forsling
Chef Affärsstöd, vice VD
Tel: 0920-24 25 63
Mobil: 070-530 66 65
E-post: anders.forsling@LFnorrbotten.se

Linda Backlund
Analys/PM
Tel: 0920-24 25 68
Mobil: 073-824 25 68
E-post: linda.backlund@LFnorrbotten.se

Jenny Dagman
Företagsmarknadschef
Tel: 0920-24 25 59
Mobil: 070-658 82 28
Epost: jenny.dagman@LFnorrbotten.se  

Andreas Hansen
Bankchef
Tel: 0911-24 24 21
Mobil: 070-524 25 71
E-post: andreas.hansen@LFnorrbotten.se

Linnéa Johansson
IT-chef/Verksamhetsutvecklare
Tel: 0920-24 25 62
Mobil: 070-232 02 37
E-post: linnea.johansson@LFnorrbotten.se

Günther Lindmark
Privatmarknadschef
Tel: 0920-24 25 23
Mobil: 076-722 20 51
E-post: gunther.lindmark@LFnorrbotten.se

Tommy Nyström
Ekonomichef
Tel: 0920-24 25 44
Mobil: 072-142 25 44
E-post: tommy.nystrom@LFnorrbotten.se 

John Rosendahl
Skadechef
Tel: 0920-24 25 33
Mobil: 070-334 25 57
E-post: john.rosendahl@LFnorrbotten.se