Rabatt med vattenfelsbrytare

Det absolut bästa sättet att skydda sig mot vattenskador är att installera en  vattenfelsbrytare. Du får 10 procent rabatt på din villa/fritidshusförsäkring efter installation av godkänd vattenfelsbrytare. 

Även om din försäkring oftast skyddar dig ekonomiskt för att återställa bostaden får du räkna med både självrisk och åldersavdrag på det som skadas. Och kanske det värsta av allt – när bostaden ska saneras kan du oftast inte bo i den under en längre tid. 

Det absolut bästa sättet att skydda sig mot vattenskador är att installera en vattenfelsbrytare. Med en vattenfelsbrytare kan man stänga av vattnet lika lätt som att släcka en lampa när man lämnar huset för kortare eller längre perioder. När vattnet är avstängt med vattenfelsbrytaren, övervakar elektroniken tappvattenssystemet för att minimera läckageskador. 

Läs mer om vattenfelsbrytare

Rabatt på villa/fritidshusförsäkringen

Eftersom vi på LF Norrbotten prioriterar skadeförebyggande insatser ger vi dig nu ett förmånligt erbjudande, som täcker både vattenfelsbrytare och installation. Du får 10 procent rabatt på din villa/fritidshusförsäkring efter installation av godkänd vattenfelsbrytare.

När installationen är klar får du ett installationsintyg som du visar oss för att få rabatten. 

Se fler av våra erbjudanden här