Länsförsäkringar avser bilda skogsbolag

I samband med att Bergvik Skog AB omstruktureras kommer ägandet av dess skog att övergå till delägarna. För länsförsäkringsgruppen kommer det att innebära ett ägande av cirka 80 000 hektar produktiv skogsmark som ska överföras till ett nybildat bolag.

Skog
Foto: Alexander Hall

Avsikten är att det nya bolaget ska bildas under första halvåret 2019 och ha en egen skogsförvaltning. Rekryteringen av vd och övrig personal inleds i slutet av 2018.

Uppgörelsen blir Sveriges största privata skogsaffär genom tiderna.

För mer information, vänligen kontakta:
Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Länsförsäkring Kronoberg, 072 - 566 22 21

Se alla pressmeddelanden