Nyheter

Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Global konjunktur ser inte ut att drabbas lika hårt som väntat av den senaste smittspridningen. I både USA och Sverige dämpas tillväxten marginellt, men året avslutades sannolikt rätt bra. Kina går fortsatt starkt och endast Europa ser ut att hamna på minustillväxt. Vaccinationsprogrammen är i full gång och utgör nu den viktigaste komponenten för robust återhämtning på kort sikt. Demokraternas majoritet i kongressen kommer att innebära kraftigare finanspolitisk stimulans, men FED håller räntorna fortsatt låga. Vi bedömer att utsikterna för global konjunktur har förbättrats jämfört med bedömningen i januari.