Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Kalmar län

Sponsring

Vi tror att bästa sättet att bygga ett tryggt samhälle ge barn och ungdoma en aktiv och meningsfull fritid. Därför sponsrar vi en rad idrottsföreningar över hela länet och stöttar våra medarbetare som engagerar sig aktivt i sina barns föreningar

Schysst idrott

Visste du att hela 90 procent av Sveriges ungdomar kommer i kontakt med idrottsföreningar under sin uppväxt? Tillsammans med idrottsföreningarna tar vi vårt ansvar för ett bättre samhälle med vårt koncept Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län.

Musselodling i Kalmarsund

Vi sponsrar en försöksodling av musslor på Norra Öland i syfte att motverka övergödning i Östersjön. Vi stöttar detta projekt då vi som lokalt och kundägt bolag tycker att vi har ett större ansvar än många andra aktörer för vår miljö.

Framtidsdagen

Framtidsdagen är vår årligen återkommandemötesplats för små och medelstora företag i Kalmar län. Vi vill bidra med inspiration, nya kunskaper och handfasta tips för modernt och hållbart företagande samt inspirera till utveckling, mod att tänka i nya banor och visa på lösningar som kan underlätta företagande. En mötesplats för företagare där vi kan bidra med goda förutsättningar på olika sätt.

Reflexvästar

Som kundägt bolag arbetar Länsförsäkringar Kalmar län med att förebygga skador och öka tryggheten. Ett sätt att minska riskerna i trafiken är att använda reflexväst. Något som förskolor och pedagogisk verksamhet är duktiga på.Därför har vi genomfört en kampanj där förskolor och pedagogisk omsorg i länet fått beställa kostnadsfria reflexvästar till barnen att använda ute i verksamheterna.

Hållbar inspiratör

Hållbar Inspiratör är ett stipendium på 50 000 kronor som delas ut av Länsförsäkringar Kalmar län till entreprenörer som bidrar till Kalmar läns långsiktiga hållbarhet, och samtidigt kombinerar detta med affärsmässig tillväxt. Det fina med det här priset är att det är invånarna i Kalmar län som nominerar kandidaterna. Välkommen att nominera din Hållbara Inspiratör 2019.

Mobilfri skola

I dag ser vi att barn och ungdomar rör sig allt mindre. Bland annat som en följd av mobiltelefonens införande. Därför har vi på Länsförsäkringar Kalmar län startat Mobilfri skola för att hjälpa länets skolor att främja fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa hos elever. Vår förhoppning är att kunna tona ner mobiltelefonen som statuspryl och bidra till en jämlik skola där elever fredas från kränkningar i mobilen.

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond