Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Kalmar län

Sponsring

Vi tror att bästa sättet att bygga ett tryggt samhälle ge barn och ungdoma en aktiv och meningsfull fritid. Därför sponsrar vi en rad idrottsföreningar över hela länet och stöttar våra medarbetare som engagerar sig aktivt i sina barns föreningar

Schysst idrott

Visste du att hela 90 procent av Sveriges ungdomar kommer i kontakt med idrottsföreningar under sin uppväxt? Tillsammans med idrottsföreningarna tar vi vårt ansvar för ett bättre samhälle med vårt koncept Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län.

Musselodling i Kalmarsund

Vi sponsrar en försöksodling av musslor på Norra Öland i syfte att motverka övergödning i Östersjön. Vi stöttar detta projekt då vi som lokalt och kundägt bolag tycker att vi har ett större ansvar än många andra aktörer för vår miljö.

Framåtblick Kalmar län

Framåtblick Kalmar Län är ett återkommande samtalsforum i samverkan med Länsförsäkringars Forskningsfond där vi skapar en mötesplats för forskare och samhällsaktörer. Syftet är att länka forskning och samhälle genom att bidra med kunskap att tillämpa praktiskt på lokal nivå.

Reflexvästar till förskolebarn

Som kundägt bolag arbetar Länsförsäkringar Kalmar län med att förebygga skador och öka tryggheten. Ett sätt att minska riskerna i trafiken är att använda reflexväst. Därför har vi genomfört en kampanj där förskolor och pedagogisk omsorg i länet fått beställa kostnadsfria reflexvästar till barnen att använda ute i verksamheterna.

Hållbar Inspiratör 2018

I år tilldelades Länsförsäkringars Kalmar läns årliga stipendium Hållbar Inspiratör till Erica och Mikael Anerhaf som driver StrandNära Eco Bed & Breakfast på sydvästra Öland. De prisades bland annat för sitt moderna och innovativa entreprenörskap som genomsyras av ekologisk hållbarhet.

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond