Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Kalmar län

Sponsring

För en meningsfull fritid

Vi tror att bästa sättet att bygga ett tryggt samhälle är att satsa på barn och ungdomar och ge dem en aktiv och meningsfull fritid. Därför sponsrar vi en rad idrottsföreningar över hela länet och stöttar våra medarbetare som engagerar sig aktivt i sina barns föreningar

Schysst idrott

Vi tar vårt ansvar för ett bättre samhälle

Visste du att hela 90 procent av Sveriges ungdomar kommer i kontakt med idrottsföreningar under sin uppväxt? Tillsammans med idrottsföreningarna tar vi vårt ansvar för ett bättre samhälle med vårt koncept Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län.

Musselodling i Kalmarsund

Sponsring för renare hav

Vi sponsrar en försöksodling av musslor på Norra Öland i syfte att motverka övergödning i Östersjön. Att odla musslor bidrar till att minska algblomningen och att föra bort näringsämnen från våra övergödda kuster.  

 

Reflexvästar till förskolebarn

Runtom i länet syns de, glada barn i färgglada västar. Nu delar vi på nytt ut reflexvästar till länets förskolor. Säg till din förskola att beställa senast 30 mars för att öka barnens säkerhet i trafiken.

Vårt byggnadsvårdpris

Gata i Kalmar

Sedan 1998 har vi delat ut ett byggnadsvårdspris en gång per år till eldsjälar i länet som har visat intresse och engagemang för byggnadsvård. Priset är för närvarande på 25 000 kronor.

Hållbar Inspiratör 2018

I år gick Länsförsäkringars Kalmar läns stipendium Hållbar Inspiratör till Erica och Mikael Anerhaf som driver StrandNära Eco Bed & Breakfast på södra Öland. De prisas bland annat för sitt moderna entreprenörskap som genomsyras av ekologisk hållbarhet.

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond