Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Informationen gäller för Länsförsäkringar Kalmar län

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Kalmar län

Musselodling i Kalmarsund

Sponsring för renare hav

Vi sponsrar en försöksodling av musslor på Norra Öland i syfte att motverka övergödning i Östersjön. Att odla musslor bidrar till att minska algblomningen och att föra bort näringsämnen från våra övergödda kuster.  

 

Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län

Vi tar vårt ansvar för ett bättre samhälle

Visste du att hela 90 procent av Sveriges ungdomar kommer i kontakt med idrottsföreningar under sin uppväxt? Tillsammans med idrottsföreningarna tar vi vårt ansvar för ett bättre samhälle med vårt koncept Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län.


Reflexvästar till förskolebarn

Runtom i länet syns de, glada barn i färgglada västar. Nu delar vi på nytt ut reflexvästar till länets förskolor. Säg till din förskola att beställa senast 30 mars för att öka barnens säkerhet i trafiken.

Vårt byggnadsvårdpris

Gata i Kalmar

Sedan 1998 har vi delat ut ett byggnadsvårdspris en gång per år till eldsjälar i länet som har visat intresse och engagemang för byggnadsvård. Priset är för närvarande på 25 000 kronor.

2017 Hållbar Inspiratör

Malin Lundqvist Gunnarsson tilldelas årets stipendium Hållbar inspiratör i Kalmar läns näringsliv. Långasjöföretagaren har visat att hållbarhet och tillväxt går utmärkt att kombinera genom produktion av naturbeteskött, lammskinn och ull från sin KRAV-certifierade fårgård, och kombinerar kunskapsspridning och naturvård med innovativa digitala lösningar. Prispengarna ska användas till att utveckla verksamheten. 


Framtidsdagen

Framtidsdagen är vår nya mötesplats för små och medelstora företag i Kalmar län. Vi vill bidra med inspiration, nya kunskaper och handfasta tips för modernt och hållbart företagande samt inspirera till utveckling, mod att tänka i nya banor och visa på lösningar som kan underlätta företagande. En mötesplats för företagare där vi kan bidra med goda förutsättningar på olika sätt.

Framåtblick Kalmar län

Vår vision är att tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid. Därför har vi lanserat Framåtblick Kalmar län, ett samtalsforum för lokala och regionala framtidsfrågor i syfte att stärka den region vi lever och verkar i. Vi vill också bidra med inspiration till att öka regionens attraktionskraft. Vårt första samtalsforum 2017 berörde ämnet urbanisering.