Sponsring - Ta del av Länskraften

Det finns så många föreningar, organisationer och eldsjälar som ger kraft åt Kalmar län. Med vår sponsring vill vi ge er kraft att fortsätta skapa trygghet och möjligheter för alla länsbor.

Sponsring - Ta del av  Länskraften

Till alla er som ger kraft till länet

Ända sedan vi bildades 1840 har hållbarhet varit vår affärsidé. Det är därför vi jobbar tillsammans med föreningslivet över hela länet, för att skapa en meningsfull fritid för våra unga. Med vår sponsring vill vi använda vår kraft för att stötta alla er som ger kraft till länet. Därför kallar vi vårt sponsringsarbete för Länskraften.

Våra prioriteringar

För att göra så stor nytta som möjligt väljer vi vilka vi sponsrar med omsorg. I dag hittar du vårt engagemang inom exempelvis idrott, kultur, samhälle och miljö. När vi sponsrar prioriterar vi:

  • Föreningar med väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningar som har värderingar och en framtoning som stämmer överens med våra värderingar.
  • Områden inom miljö och samhälle.

Vi väljer att inte sponsra:

  • Enskilda individer.
  • "Smala idrotter", det vill säga idrotter som utövas av mycket få personer.
  • Föreningar eller förbund med en politisk eller religiös verksamhet.

Så tar du del av Länskraften

Din förening kan få sponsring av oss en gång om året. Ni kan välja att ansöka om sponsringspengar i november eller april. Sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars och 31 oktober. För att uppnå en så likvärdig ansökningsprocess som möjligt tar vi enbart emot sponsringsansökningar digitalt genom formuläret som ligger lite längre ner på sidan. Vi hanterar sponsringsansökningarna efter att respektive sista ansökningsdatum har passerat. Därefter ger vi alla sökanden besked via mail under nästkommande månad.

Varmt välkommen att ansöka om sponsring:

Ansök sponsring

Ansök sponsring

Att använda vår logotyp

Vår logotyp får bara användas av dig som har tillstånd från bolaget. I grunden bör det finnas ett gällande sponsringsavtal eller liknande.

Det är mycket viktigt att logotypen används på rätt sätt. Färgerna måste stämma, upplösningen måste vara rätt och kvaliteten måste vara hög.

För att säkerställa att logotypen används på ett konsekvent sätt, har Länsförsäkringar gemensamma grafiska riktlinjer. Dessa riktlinjer måste följas av alla som använder vår logotyp.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om logotypens användning.