För ett framgångsrikt och hållbart Kalmar län

Välkommen till Framåtblick Kalmar län. Ett hållbart samtalsforum där vi samlar kraft och kunskap för att stärka den region vi lever och verkar i. Nu som en del av Kalmarsundsveckan.

För ett framgångsrikt och hållbart Kalmar län

Framåtblick Kalmar län är ett initiativ från Länsförsäkringar Kalmar län i samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond. Syftet med Framåtblick är att skapa en brygga mellan forskning och samhälle och bidra med inspiration kring hur vi, med gemensamma krafter, kan stärka Kalmar län. 

När?

7 september, kl 13.00 - 16.00

Var?

I Kalmar som en del av programmet i Kalmarsundsveckan. Du kan delta fysiskt i Kalmarsaleneller livestreama från vår hemsida eller Facebooksida.

Till Kalmarsundsveckans livesändning

Här kan du läsa mer om Kalmarsundsveckan

Årets ämne

Morgondagens boendemiljö – hur skapar vi ett tryggare och säkrare Kalmar län?

  • Vilka trygghetsutmaningar har vi i Kalmar län- idag och imorgon? Finns det geografiska variationer?
  • Hur mäter vi trygghets- och tillitsfaktorer? Vilken inverkan har jämlikhet och jämställdhet utifrån upplevelse av trygghet och tillgång till det offentliga rummet? Det finns mycket forskning och kunskap, hur når vi ut med den?
  • Hur skapar vi en kollektiv förmåga här i Kalmar län kring tryggare boendemiljö? Vilka aktörer kan bidra? Hur kan samverkan ske? Vilka konkreta verktyg finns för brotts – och skadeförebyggande samt trygghetsfrämjande insatser?

Forskare

lt_liten.jpg

Lars Trägårdh, Marie Cederschiöldhögskola

Lars är professor i historia och civilsamhällskunskap vid Marie Cederschiöldhögskola och författare till flera böcker, bland annat ”Den svala svenska tilliten” och har tillit som ett bärande tema.
Läs mer 

Moderator

Kattis Ahlström

Panelen

En lokal panel reflekterar över den forskning som presenteras. Panelen kommer också att dela med sig av sina egna erfarenheter och reflektera över hur de kan bidra till regional utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Årets panel är:

Läs mer om länsförsäkringsbolagens forskningsfond