Kundinflytande

Är du sakförsäkringskund hos Länsförsäkringar Kalmar län? Då är du också en av delägarna till vårt bolag. Vad innebär det för dig? Och vilka möjligheter har du att påverka?

Så fungerar ett kundägt bolag

Länsförsäkringar Kalmar län är ett lokalt kundägt bolag. Det betyder att vi ägs, styrs och finns till för de drygt 120 000 länsbor som är kunder hos oss. Som kund märker du detta, inte minst i hur vi ger dig råd kring bank och försäkring. Vi säljer till exempel aldrig någon tjänst eller lösning till dig som du inte behöver. Och vi finns alltid nära till hands för att hjälpa dig om olyckan varit framme. Som bolag har vi inget enskilt vinstintresse, utan delar istället med oss av vårt eventuella överskott till våra kunder i form av återbäring. Bara under de senaste åren har vi delat ut flera hundra miljoner kronor till våra kunder.

Demokratin i ett kundägt och ömsesidigt försäkringsbolag bygger på en fullmäktigeförsamling som efter en nomineringsprocess utses av kunderna i ett val. Just nu har vi på Länsförsäkringar Kalmar län cirka 50 kundvalda fullmäktigeledamöter spridda över våra tolv kommuner i länet. Bolagets valberedning har en viktig funktion att gå igenom nomineringarna och få fram kandidater till fullmäktigevalen som väl avspeglar kunderna i bolaget. 

Här kan du läsa mer om valberedningens arbete

Som kund kan du vara med och påverka

Det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets verksamhet. Fullmäktigeledamöterna är ambassadörer för vårt bolag och representerar alla kunder/delägare.

Genom sitt uppdrag är de länken mellan kunderna och bolaget och genom att vara lyhörda och bevakar vad som sker i ditt närområde kan de framföra behov och önskemål till bolagets ledning. Det skapar betydelsefulla dialoger som gynnar kunderna, bolagets utveckling och vårt lokala samhällsengagemang.

Under nomineringen som sker på våren kan du lämna förslag på kandidater till fullmäktige. Valet till fullmäktige sker i november varje år enligt ett rullande schema med fyra valdistrikt/kommuner per år.

  • En mandatperiod i fullmäktige är tre år. Under den tiden förväntas att du har tid och engagemang för de träffar och frågor som är aktuella och att du tar del av den information som du får.
  • Som fullmäktige får du tillgång till ett stort nätverk av andra fullmäktige från hela länet som ger dig möjlighet att byta erfarenheter och diskutera olika frågor.
  • Några gånger varje år träffas ledamöterna, antingen genom fysiska möten eller digitala, dagtid eller kvällstid. Du får då möjlighet att tillföra bolaget synpunkter och bidrar med din kompetens och erfarenhet vilket är viktigt för bolagets fortsatta utveckling.
  • På den årliga bolagsstämman utgör du som fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Då beslutas om bolagets styrelse, ordförande och valberedning, om bolagets vinst eller förlust, samt beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Ibland kan även övergripande riktlinjer för bolagets verksamhet beslutas.
  • I uppdraget ingår självklart en ersättning när du deltar i fullmäktigeträffar eller om du någon gång representerar bolaget i samband med en aktivitet eller ett event.
Bolagsordningen:

Till instruktionen för Bolagsordningen för Länsförsäkringar Kalmar län


LF Kalmar