Hej delägare! Din röst gör skillnad

Vem ska representera dig i vårt fullmäktige?

Som kund är du också delägare i LF Kalmar. Det innebär att du har möjlighet att engagera dig. Högst upp i vår organisation finns vårt fullmäktige som består av cirka 50 kunder från länets tolv kommuner. De är med och påverkar och bidrar med sin kompetens och erfarenhet till bolagets fortsatta utveckling.

Årets fullmäktigeval i Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås och Högsby

I år är det dags för våra ägare i Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås och Högsby kommun att utse sina representanter i fullmäktige. Mandattiden sträcker sig från 2024 till och med 2026. Efter kundernas inkomna förslag på nomineringar till fullmäktige under våren tar bolagets valberedning fram ett förslag på kandidater för respektive kommun. Fullmäktigevalet är öppet mellan den 15-30 november. Resultatet kommer att publiceras på vår webbsida under december.

För varje röst skänker vi 20 kronor till Bris

Genom vårt arbete att skapa trygghet och möjligheter för alla länsbor, vill vi stötta och ge tillbaka till samhället. Därför skänker vi 20 kronor för varje röst till Bris som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn och ungdomar.

Läs mer om Bris arbete här

Bli en aktiv delägare

Vill du bli en aktiv delägare och tillsammans med oss skapa trygghet och möjligheter för ett hållbart Kalmar län? Då kan du nominera dig själv eller någon annan i ditt nätverk nästa gång nomineringsprocessen öppnas upp i din kommun.

Här har vi samlat frågor och svar som förklarar mer om vad det innebär att vara fullmäktig, hur valen går till och hur du som kund kan nominera kandidater till fullmäktige.

Frågor och svar


LF Kalmar