Bolagsstyrning, organisation och ledning

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställdes vid ordinarie bolagsstämma den 25 april 2019. Bolagsordningen är godkänd av Finansinspektionen.

Bolagsordning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Jönköping högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att:

  • Besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping.
  • Utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa.
  • Besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.