Bolagsstyrning och organisation

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställdes vid ordinarie bolagsstämma. Bolagsordningen är godkänd av Finansinspektionen.

Bolagsordning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Jönköping högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att:

  • Besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping.
  • Utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa.
  • Besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Organisationsschema