Stipendium till framtidens idrottsstjärnor

Länsförsäkringar Jönköping sponsrar över 25 000 ungdomars idrottander. Sedan 1983 har vi delat ut vårt juniorstipendium till fyra lovande idrottare i Jönköpings län. Nu är det dags att kora 2024 års stipendiemottagare.

Vem får stipendiet?

Stipendiet går varje år till lovande idrottare som utmärkt sig inom sin idrott. Två flickor och två pojkar får ta emot en check på 6000 kronor var. Det som tas i beaktning utöver medaljer och framgångar är kamratskap, lojalitet och träningsvilja. För att kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

  • Personen i fråga ska vara mellan 14-19 år.
  • Personen ska representera en idrottsförening i Jönköpings län.
  • Idrotten ska finnas med som idrott betraktad hos Riksidrottsförbundet.
  • Den idrottsliga prestationen ska ha ägt rum under föregående kalenderår – för 2024 års stipendium ska alltså prestationen ha ägt rum under 2023.
Icons/70px/Quotation-mark-70
Ungdomar som är goda förebilder inom idrotten är viktiga att uppmärksamma. Det kan inspirera andra unga idrottare till att fortsätta.
Magnus Olsson, vd Länsförsäkringar Jönköping

Nominera en junioridrottare

Är det en idrottsförening som står bakom nomineringen så ska namn, mejladress och telefonnummer till ordförande anges. Sista nomineringsdag är den 17 december 2023. Därefter stängs formuläret.

Jag nominerar härmed följande junioridrottare till stipendiet

Stipendiet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Jönköping och RF-SISU Småland.

LF Jönköping