Vi har inga aktieägare. Vi har dig!

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt företag som ägs av kunderna. Vårt mål är inte att maximera vinst till varje pris utan att ta hand om dig som kund och ta hand om det Jämtland och Härjedalen vi delar tillsammans. När det går bra för oss tillsammans går överskottet tillbaka till länet och dig som ägare.

Vi ägs av dig som har en försäkring hos oss

Välkommen som delägare!

Att vara kund i Länsförsäkringar Jämtland innebär att du är en av flera delägare. Vi ägs av dig som har en sakförsäkring hos oss, till exempel villa-, hem-, bilförsäkring med mera. Vi har inga aktieägare och du och våra andra kunder är våra enda uppdragsgivare. 

Vi har funnits sedan 1848 och erbjuder trygga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Dessutom med en service i länsklass och kanske till och med världsklass. 

Vi hör ihop. Länet, du och vi!

På juridikspråk är Länsförsäkringar Jämtland ett ömsesidigt bolag. I klarspråk betyder det att du som kund äger Länsförsäkringar Jämtland. Det betyder också att vi hör ihop. Vi tar ett gemensamt ansvar för en gemensam trygghet. Förenklat kan man säga att när det går bra för dig och länet så går det också bra för oss.

Ett tydligt exempel är när vi får många skador så stiger kostnaderna och tvärtom när vi får färre skador. Därför lägger vi mycket tid och energi på att göra saker som stärker och utvecklar länet. Det kan handla om allt från förebyggande arbete för att minska skador till stora satsningar på miljö, integration, hälsa och mycket annat. Vi arbetar långsiktigt för att Jämtland och Härjedalen ska utvecklas och fortsätta vara en fantastisk plats att leva och bo i. 

Att vi hör ihop är magin med att vara ett kundägt och lokalt företag!

Du är med och bestämmer

På bolagsstämman företräds du som försäkringstagare av fullmäktige. Skillnaden mellan fullmäktigeledamöter och aktieägare är att fullmäktigeledamöterna inte representerar olika aktieägares intressen utan det distrikt de väljs ifrån. I vårt fall våra kommuner. 

Ta del av vår bolagsordning

Fullmäktige - högsta beslutande organet

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 46 ledamöter. Fullmäktige ska bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget och framföra synpunkter och förslag till bolagets ledning. Som fullmäktigeledamot representerar man sitt distrikt, det vill säga sin boendekommun, och försäkringstagarna i varje distrikt kan påverka valet av fullmäktigeledamöter.

Läs mer om fullmäktige

Läs mer om vår organisation

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år och styrelse utser bolagets vd.

Läs mer om vår bolagsstämma