Kundinflytande

Vi är ett lokalt företag som ägs av våra kunder. Vårt mål är inte att maximera vinsten utan att erbjuda våra kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Om det går bra går överskottet tillbaka till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Din roll och rätt som ägare

Att vara kund i Länsförsäkringar Jämtland innebär att du också är delägare i bolaget. Bolaget ägs av de försäkringstagare som har en sakförsäkring hos oss (villa, villahem, hem, motor etc.). Du och våra andra kunder är våra enda uppdragsgivare. Istället för att tjäna pengar på våra kunder är vårt enda långsiktiga mål att verksamheten ska gå ihop - med låga premier och hög servicegrad.

Som delägare är vi beroende av varandra

Om skadekostnaderna rusar i höjden är bolaget tvungen att höja premierna. Därför lägger bolaget ner stor omsorg på att alla kunder är omsorgsfulla om sin fysiska och ekonomiska trygghet. Detta innebär till exempel att vi arbetar aktivt med att hjälpa våra sakförsäkringskunder att förebygga och undvika skador.

Ömsesidigheten innebär alltså att du är beroende av de andra kunderna, liksom de är beroende av dig.

Vår bolagsstyrning

Vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket betyder att vi ägs av dig som försäkringstagare och att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds du som försäkringstagare av fullmäktige. Skillnaden mellan fullmäktigeledamöter och aktieägare är att fullmäktigeledamöterna inte representerar olika aktieägares intressen utan det distrikt de väljs ifrån.

Ta del av vår bolagsordning

Fullmäktige - högsta beslutande organet

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 46 ledamöter. Fullmäktige ska bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget och framföra synpunkter och förslag till bolagets ledning. Som fullmäktigeledamot representerar man sitt distrikt, det vill säga sin boendekommun, och försäkringstagarna i varje distrikt kan påverka valet av fullmäktigeledamöter.

Läs mer om fullmäktige

Läs mer om vår organisation

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år och styrelse utser bolagets VD.

Läs mer om vår bolagsstämma