Styrelse

Länsförsäkringar Jämtlands styrelse väljs av vårt fullmäktige på den ordinarie bolagsstämman varje år.

Vår styrelse

Profilbild för Karin Mattsson

Karin Mattsson

Styrelsens ordförande

Invald 2017

Personalvetare, Fil Kand. i sociologi (examen 1999) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag med styrelsearbete, föredragsverksamhet (ffa inom ledarutveckling).

Arbetslivserfarenhet: Ordförande för Riksidrottsförbundet 2005-2015. Ställföreträdande medlemschef samt chef Kompetensutveckling på LRF i Stockholm 1999-2005. Innan dess bland annat stallansvarig och ridinstruktör på Östersund-Frösö Ridklubb.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Folksam Sak 2004-2017, ledamot i Folksams revisions- och complianceutskott 2013-2017, ledamot i Folksams risk- och kapitalutskott 2015-2017. Styrelseordförande World Championships Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Styrelseordförande för Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB. Styrelseledamot i bl. a Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB, Astrid Lindgrens Värld och Svenska Hockeyligan AB.

Invald 2017

Personalvetare, Fil Kand. i sociologi (examen 1999) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag med styrelsearbete, föredragsverksamhet (ffa inom ledarutveckling).

Arbetslivserfarenhet: Ordförande för Riksidrottsförbundet 2005-2015. Ställföreträdande medlemschef samt chef Kompetensutveckling på LRF i Stockholm 1999-2005. Innan dess bland annat stallansvarig och ridinstruktör på Östersund-Frösö Ridklubb.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Folksam Sak 2004-2017, ledamot i Folksams revisions- och complianceutskott 2013-2017, ledamot i Folksams risk- och kapitalutskott 2015-2017. Styrelseordförande World Championships Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Styrelseordförande för Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB. Styrelseledamot i bl. a Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB, Astrid Lindgrens Värld och Svenska Hockeyligan AB.

Profilbild för Marie Simonsson

Marie Simonsson

Vice styrelseordförande

Invald 2005

Civilekonom (examen 1982) vid Göteborgs Universitet, Master of Science i Organisation och ledarskap (examen 2003) vid Springfield College Massachussetts, USA, beteendevetenskap. Arbetar idag med affärutveckling och styrelsearbete.

Arbetslivserfarenhet: Eget företag sedan 2005, Adjungerad Professor Springfield College 2005-2006, vd ALMI Jämtland 2002-2005, vd Byggelit AB 1998-2002, Chief Operating Controller N.V. Koninklijke Sphinx 1996-1998, fabrikschef, Business Controller Gustavsberg AB 1990-1996, divisionscontroller, ekonomidirektör m.m. Enertech, SAAB Scania Enertech 1982-1990. Banktjänsteman SE banken 1979-1982.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), styrelseledamot i Norrskog skogsägarförening 2007-, styrelseledamot i Norrskog Wood Products 2011-, Styrelseledamot i Norrskog Forskningsstiftelse 2010-.

Invald 2005

Civilekonom (examen 1982) vid Göteborgs Universitet, Master of Science i Organisation och ledarskap (examen 2003) vid Springfield College Massachussetts, USA, beteendevetenskap. Arbetar idag med affärutveckling och styrelsearbete.

Arbetslivserfarenhet: Eget företag sedan 2005, Adjungerad Professor Springfield College 2005-2006, vd ALMI Jämtland 2002-2005, vd Byggelit AB 1998-2002, Chief Operating Controller N.V. Koninklijke Sphinx 1996-1998, fabrikschef, Business Controller Gustavsberg AB 1990-1996, divisionscontroller, ekonomidirektör m.m. Enertech, SAAB Scania Enertech 1982-1990. Banktjänsteman SE banken 1979-1982.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), styrelseledamot i Norrskog skogsägarförening 2007-, styrelseledamot i Norrskog Wood Products 2011-, Styrelseledamot i Norrskog Forskningsstiftelse 2010-.

Profilbild för Bengt-Eric Elgendahl

Bengt-Eric Elgendahl

Ledamot

Invald 2012

Tidigare bankman. Ekonomiskt gymnasium, enstaka kurser på högskola samt interna utbildningar inom bank och ledarskap.

Arbetslivserfarenhet: 23 år inom Jämtlands läns Sparbank varav 13 år som kontorschef på tre olika orter samt tre år som ansvarig för bankens Fond och Notariatavdelning. Under två år marknadsansvarig för finansbolag inom Föreningsbanken och därefter under ca 20 år arbetat med risker, i huvudsak kreditrisker, inom Swedbank koncernfunktion för risker. Beställaransvarig i styrelsen för compliancefunktionen inom Länsförsäkringar Jämtland.

Inga övriga väsentliga uppdrag

Invald 2012

Tidigare bankman. Ekonomiskt gymnasium, enstaka kurser på högskola samt interna utbildningar inom bank och ledarskap.

Arbetslivserfarenhet: 23 år inom Jämtlands läns Sparbank varav 13 år som kontorschef på tre olika orter samt tre år som ansvarig för bankens Fond och Notariatavdelning. Under två år marknadsansvarig för finansbolag inom Föreningsbanken och därefter under ca 20 år arbetat med risker, i huvudsak kreditrisker, inom Swedbank koncernfunktion för risker. Beställaransvarig i styrelsen för compliancefunktionen inom Länsförsäkringar Jämtland.

Inga övriga väsentliga uppdrag

Profilbild för Martina Lundholm

Martina Lundholm

Ledamot

Invald 2014

Samhällsvetenskapligt gymnasium. Områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen.

Arbetslivserfarenhet: Håkan Eliasson AB/DigiDoc: Team ledare. Accept: IT-konsult. Husera: VD. GDM konsult: Marknads och Försäljningschef. Region Jämtland Härjedalen, Projektledare för Etableringsfrämjande i Jämtland Härjedalen..

Inga övriga väsentliga uppdrag.

Invald 2014

Samhällsvetenskapligt gymnasium. Områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen.

Arbetslivserfarenhet: Håkan Eliasson AB/DigiDoc: Team ledare. Accept: IT-konsult. Husera: VD. GDM konsult: Marknads och Försäljningschef. Region Jämtland Härjedalen, Projektledare för Etableringsfrämjande i Jämtland Härjedalen..

Inga övriga väsentliga uppdrag.

Profilbild för Fredrik Berggren

Fredrik Berggren

Ledamot

Invald 2021

Officersexamen 2001 vid Militärhögskolan i Östersund. 

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare från 2019, VD för X-maskiner, Logistikchef IKEA Sundsvall, Verksamhetsledare Delta Terminal, Officer vid K4 Arvidsjaur från fänrik till kapten, internationell tjänstgöring i Kosovo 2004.

Andra väsentliga uppdrag: Delägare i Härnösands Hamn AB, styrelseledamot Härnösands Hamn, ordförande maskinringen i Jämtland MRZ.

Invald 2021

Officersexamen 2001 vid Militärhögskolan i Östersund. 

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare från 2019, VD för X-maskiner, Logistikchef IKEA Sundsvall, Verksamhetsledare Delta Terminal, Officer vid K4 Arvidsjaur från fänrik till kapten, internationell tjänstgöring i Kosovo 2004.

Andra väsentliga uppdrag: Delägare i Härnösands Hamn AB, styrelseledamot Härnösands Hamn, ordförande maskinringen i Jämtland MRZ.

Profilbild för Ulf W Eriksson

Ulf W Eriksson

Ledamot

Invald 2017

Jur. kand. examen och två betyg i företagsekonomi 1977 vid Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: 1977-1980 Tingstjänstgöring i Leksands Tingsrätt. 1980-1986 jurist vid Försvarets civilförvaltning. 1986-1989 bankjurist/chefsjurist Mellersta Sveriges Föreningsbank. 1989-1993 chef Föreningsbanken Karlstad. 1994-2017 VD Länsförsäkringar Värmland.

Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Klässbols Linneväveri. Ledamot av Länsförsäkringar Värmlands valberedning.

Invald 2017

Jur. kand. examen och två betyg i företagsekonomi 1977 vid Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: 1977-1980 Tingstjänstgöring i Leksands Tingsrätt. 1980-1986 jurist vid Försvarets civilförvaltning. 1986-1989 bankjurist/chefsjurist Mellersta Sveriges Föreningsbank. 1989-1993 chef Föreningsbanken Karlstad. 1994-2017 VD Länsförsäkringar Värmland.

Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Klässbols Linneväveri. Ledamot av Länsförsäkringar Värmlands valberedning.

Profilbild för Susanne Norman

Susanne Norman

Ledamot

Invald 2018

Systemvetare (examen 1989) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag på Swedavia AB som Direktör för regionala flygplatser (f.n. sju stycken från Kiruna i Norr och Malmö i Söder).

Arbetslivserfarenhet: Jämtkraft: Verksamhetsutvecklare 1989-1997. Norr Cap Gemini Ernst & Young: Säljchef 1997-2001. Recall AB Sverige: Produktionschef och platschef 2001-2006. Recall AS Oslo: VD 2006-2008. Åre Östersund Airport: Flygplatschef 2008-2013. Regionala Flygplatser: Direktör 2013-pågående.

Övriga väsentliga uppdrag: Destination Östersund: Styrelseordförande 2010-2014, Fristilen AB: Styrelseordförande 2014-2017, Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016- pågående.

Invald 2018

Systemvetare (examen 1989) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag på Swedavia AB som Direktör för regionala flygplatser (f.n. sju stycken från Kiruna i Norr och Malmö i Söder).

Arbetslivserfarenhet: Jämtkraft: Verksamhetsutvecklare 1989-1997. Norr Cap Gemini Ernst & Young: Säljchef 1997-2001. Recall AB Sverige: Produktionschef och platschef 2001-2006. Recall AS Oslo: VD 2006-2008. Åre Östersund Airport: Flygplatschef 2008-2013. Regionala Flygplatser: Direktör 2013-pågående.

Övriga väsentliga uppdrag: Destination Östersund: Styrelseordförande 2010-2014, Fristilen AB: Styrelseordförande 2014-2017, Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016- pågående.

Profilbild för Linda Tillman

Linda Tillman

Ledamot

Invald 2019

Fil. mag. med matematisk statistik som huvudämne (examen 1998 vid Umeå universitet).

Arbetslivserfarenhet: Eget företag sedan 2014 (varav tidigare olika uppdrag inom bland annat Länsförsäkringsgruppen). 2013-2014 Controller Länsförsäkringar Stockholm, 2007-2012 Controllerchef Länsförsäkringar Stockholm, 2004-2007 Affärscontroller Länsförsäkringar Liv, 2002-2004 Aktuarie Länsförsäkringar Liv, 2001-2002 Aktuariekonsult Tillinghast-Towers Perrin, 2000-2001 SAS konsult eNiklas, 1997-2000 Livaktuarie SEB Trygg Liv.

Andra väsentliga uppdrag: Inga.

Invald 2019

Fil. mag. med matematisk statistik som huvudämne (examen 1998 vid Umeå universitet).

Arbetslivserfarenhet: Eget företag sedan 2014 (varav tidigare olika uppdrag inom bland annat Länsförsäkringsgruppen). 2013-2014 Controller Länsförsäkringar Stockholm, 2007-2012 Controllerchef Länsförsäkringar Stockholm, 2004-2007 Affärscontroller Länsförsäkringar Liv, 2002-2004 Aktuarie Länsförsäkringar Liv, 2001-2002 Aktuariekonsult Tillinghast-Towers Perrin, 2000-2001 SAS konsult eNiklas, 1997-2000 Livaktuarie SEB Trygg Liv.

Andra väsentliga uppdrag: Inga.

Profilbild för Michael Bylander

Michael Bylander

Personalrepresentant
Profilbild för Joakim Hilldén

Joakim Hilldén

Personalrepresentant

Valberedning och instruktioner

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Instruktion för styrelsen

Instruktion för styrelsens ordförande

Instruktion för valberedningen

Förslag till fullmäktiges valberedning

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa.

Här kan du läsa om hur du lämnar förslag till fullmäktiges valberedning

Profilbild för Angela Murén

Angela Murén

Projektledare styrning och ledning, styrelsens sekreterare