Företagsledning

Har du frågor och funderingar som gäller vårt bolag så är du välkommen att kontakta någon av representanterna i företagsledningen.

Profilbild för Anita Hållenius

Anita Hållenius

Ekonomichef
Profilbild för Sofie Bakkman

Sofie Bakkman

Chef Marknad & Affärsutveckling
Profilbild för Sara Henriksson

Sara Henriksson

HR & IT
Profilbild för Kent Karlstrand

Kent Karlstrand

Skadechef
Profilbild för Unn Wakefield

Unn Wakefield

Försäkringschef
Profilbild för Angela Murén

Angela Murén

Projektledare styrning och ledning, styrelsens sekreterare