Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2018

Ta del av hela vår årsredovisning som innehåller förvaltningsberättelse, hållbarhetsredovisning, redogörelse för våra räkenskaper och revisionsberättelse.

Solvens och finansiell ställning

SFCR

Rapport om solvens och finansiell ställning

Tidigare år:

| SFCR 2019 | SFCR 2018 | SFCR 2017 | 

Vår syn på hållbarhet

I länet för länet - för en hållbar framtid

Det är lagstadgat att göra en hållbarhetsredovisning och vår fullständiga redovisning finns med i årsredovisningen.

Läs gärna några av våra artiklar där vi speglar vår syn på hållbarhet.


Om Länsförsäkringar Jämtland

Vi finns nära dig

Vi är ett lokalt företag som ägs av våra kunder. Vårt mål är inte att maximera vinsten utan att erbjuda våra kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Om det går bra går överskottet tillbaka till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Att vi är ett lokalt företag innebär att vi finns nära dig – till exempel om olyckan är framme så finns våra skadereglerare på plats i Östersund. Att vi är lokala innebär också att vi bryr oss om Jämtland. Vi engagerar oss i länet och länets utveckling på olika sätt, bland annat genom sponsring.

Vi värnar om dig som kund och vill också ge dig kvalificerad rådgivning med ett personligt bemötande. Det är inte för inte som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder.

Läs mer om Länsförsäkringar Jämtland

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB, i syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.