Renoveringsrådgivning

Planerar du att renovera ditt kök eller badrum? Har du funderingar på hur du ska göra det på rätt sätt? Då hjälper gärna en av våra skadeförebyggare dig med tips och råd om hur du renoverar rätt och säkert för att undvika vattenskador.

Renoveringsrådgivning

Kostnadsfri rådgivning

Boka din renoveringsrådgivning

Skicka en intresseanmälan så hör vi av oss. Om du råkar ut för en vattenskada hemma kan det ta månader att få fukten i huset att torka så att reparationerna kan börja. Med mer kunskap om hur du bygger rätt kan du förebygga många vattenskador. Vi har samlat goda råd och tips på hur du kan förebygga vattenskador i framför allt kök, badrum och andra våtrum. Läs mer i broschyren Bygg bort vattenskadorna.

Det kostar inget att fråga

När du ska bygga om köket eller badrummet finns det mycket du behöver ta hänsyn till för att inte råka ut för skador och problem senare. Även om du anlitar en hantverkare är det viktigt att du har grundkunskaperna för att kunna göra en bra beställning.

Därför har vi på Länsförsäkringar Jämtland skadeförebyggare som hjälper dig med dina frågor när du ska renovera badrum, kök och andra våtrum. Våra skadeförebyggare har lång erfarenhet av vilka problem som kan uppstå i ditt hem i samband med renoveringar och hjälper dig gärna med dina frågor kring materialval, branschnormer eller kvalitetsdokument.

När du har mer kunskap kan du bättre bedöma och jämföra offerter och granska de förslag som hantverkarna ger dig. Då minskar du också risken för missförstånd och andra problem. Och kom ihåg: Det kostar ingenting att fråga! Vår rådgivare Rolf har stor kunskap och lång erfarenhet från skadeförebyggande arbete. Han kan hjälpa dig att tänka rätt från början och undvika vanliga fällor och problem.

Profilbild för Rolf Gunnarsson

Rolf Gunnarsson

Besiktningstekniker

Vanliga frågor och svar

Har ni som försäkringsbolag särskilda regler och krav på hur kök och badrum ska renoveras?

Vi har inga egna regler och krav utan följer Boverkets byggregler som säger att renoveringen ska vara fackmässigt utförd. Det betyder att branschreglerna som finns för våtrum och vatteninstallationer ska följas.

Har ni krav på tätskikt under diskbänken?

Ja, eftersom Boverkets byggregler säger att under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin och liknande ska det finnas ett tätt ytskikt, till exempel en fogtät golvmatta. Ytskiktet ska vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot väggen.

När gäller de nya branschreglerna?

De aktuella branschreglerna gäller inte bara vid nybyggnationer utan också vid tillbyggnad och renovering.

Gäller försäkringen om jag renoverar mitt badrum eller annat våtrum själv?

Ja, så länge du uppfyller kraven på att det är fackmässigt utfört så gäller försäkringen. Vi rekommenderar dock att du anlitar en auktoriserad hantverkare.

För att få ersättning för yt-/tätskikt i din allrisk byggnad måste du kunna uppvisa ett kvalitetsdokument från något av branschförbunden.Om detta dokument saknas ersätter försäkringen kostnaden för skadan fram till återmontering av yt-/tätskikt om arbetet är fackmannamässigt utfört. Kunden får stå för kostnaden av yt-/tätskikt och eventuellt avskrivningar av rör själv.

Vilka regler gäller för taket i ett våtrum?

Det finns inga särskilda regler för tak utan vårt råd är att du väljer material som är fukttåliga. Om det är snedtak och därmed risk för att det sneda taket kan bli vattenbelastat, så ställer vi samma krav på det som på väggar. Väggarna omfattas av särskilda tätskiktskrav.

Får jag montera klinker eller kakel på mitt gamla tätskikt av mattor?

Nej, generellt sett, eftersom mattan måste vara godkänd som tätskikt enligt golvbranschens testmetod. Det betyder bland annat att golvet måste vara förstärkt mot svikt, och mattan måste vara hel samt rätt monterad.

Ska jag byta golvbrunn när jag renoverar våtrum?

För att uppfylla rätt branschregler ska brunnar som monterats före 1990 bytas ut. Det blir en mycket säkrare anslutning mellan tätskiktet och golvbrunnen på de nya typgodkända golvbrunnarna.

Vad är ett kvalitetsdokument?

Hantverkare som jobbar med tätskikt i våtrum och VVS-installationer ger dig ett kvalitetsdokument efter avslutat arbete. Dokumentet intygar att aktuella branschregler är uppfyllda. Det är endast branschanslutna företag som lämnar kvalitetsdokument.

Kvalitetsdokumentet ska ses som en värdehandling och efterfrågas ofta vid försäljning.

Vad betyder avvikelser i ett kvalitetsdokument?

En avvikelse betyder att hantverkaren eller beställaren på någon punkt valt att inte uppfylla aktuella branschregler eller att det är tekniskt omöjligt. Detta kan bara göras i samråd med beställaren som då godkänner avvikelsen genom att skriva under en avvikelserapport. Beställaren tar då över över ansvaret för att ett visst moment inte uppfyller kravet. Sådan avvikelse påverkar också försäkringsskyddet.

Hur vet jag att företaget jag anlitar är branschanslutet?

Branschorganisationerna listar sina godkända entreprenörer på sin webbplats. Om företaget nyligen blivit anslutet bör man ringa eftersom det kan vara viss fördröjning på listan.