Ju mer du samlar hos oss desto mer rabatt får du och din familj

Om du har din boendeförsäkring hos oss och väljer att samla fler av dina försäkringar hos oss får du rabatt på alla dina sak- och motorförsäkringar. Om du dessutom väljer oss som din huvudbank är steget att bli Guldkund kort!

I vårt bonussystem premieras du som kund

Vårt bonussystem är indelat i tre nivåer: brons, silver och guld. Nivåerna baseras på hur många av våra produkter och tjänster som du eller andra personer i ditt hushåll använder - ju fler desto större rabatter. Vårt bonussystem utgår alltid från att du har din boendeförsäkring hos oss. Rabattsystemet gäller alltså inte bara dig - utan även resten av din familj.

Skadeförebyggande åtgärder

ger dig ytterligare rabatter

Vi är ett bolag som ägs av våra kunder. Det betyder att om vi tillsammans kan minska antalet skador och olyckor så gynnas du som kund och ägare av Länsförsäkringar Jämtland. Därför jobbar vi med olika skadeförebyggande åtgärder och vi ger dig rabatt för vissa åtgärder som du själv kan göra. Du kan helt enkelt påverka priset på din försäkring genom att vara förutseende och klok. 

Om du vill veta hur priset förändras när du hjälper till att förhindra skador - kontakta oss så ser vi över dina försäkringar tillsammans med dig.

Guld, silver och brons - rabatter för hela din familj

Guldkund

Ju mer du samlar hos oss, desto mer tjänar du. Starten är att du har din boendeförsäkring hos oss och att du har vår bank som din huvudbank. Dessutom behöver du ha ett eget sparande på minst 500 kronor per månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto), eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor.

 • 20 procent rabatt på dina sak- och fordonsförsäkringar
 • Kostnadsfritt bankkort (gäller inte betalkort eller kreditkort)
 • Självriskförmån på 1000 kr/år

och flera andra fina förmåner och erbjudanden.

Läs mer om hur du blir Guldkund

Guldhushåll

Om ni har er boendeförsäkring hos oss och minst en person i hushållet har vår bank som sin huvudbank har du möjlighet att bli ett av våra Guldhushåll. Hushållsmedlemmarna ska också ha ett sammanlagt sparande på minst 500 kr/mån (sparande i fond, ISK eller Jämtlandskonto) alternativt ha ett sammanlagt sparat kapital på minst 200 000 kronor.

 • Som Guldhushåll får alla personer i hushållet 20 procent rabatt på sina sak- och fordonsförsäkringar.
 • Självriskförmån på 1000 kr/år, som innebär att du får tillbaka 1 000 kr av självrisken en gång per år om du drabbas av en ersättningsbar skada och självrisken är minst 1 500 kr. Gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll.

Om ni dessutom försäkrar bilen hos oss får ni extra rabatt
– upp till 20 procent extra på bilförsäkringen.

Silverhushåll

Om ni har er boendeförsäkring hos oss och minst en person i hushållet har vår bank som sin huvudbank eller att hushållets sammanlagda sparande är minst 500 kr/mån (sparande i fond, ISK eller Jämtlandskonto) alternativt ha ett sammanlagt sparat kapital på minst 200 000 kronor, blir ni ett av våra Silverhushåll.

 • Som Silverhushåll får alla personer i hushållet 10 procent rabatt på sina sak- och fordonsförsäkringar.

Om ni dessutom försäkrar bilen hos oss får ni extra rabatt
– upp till 20 procent extra på bilförsäkringen.

Bronshushåll

Om ni har er boendeförsäkring hos oss och även väljer att till exempel försäkra din skoter eller ditt barn så når ni bronsnivån.

 • Som Bronshushåll får alla personer i hushållet fem procent rabatt på sina sak- och fordonsförsäkringar.

Om ni dessutom försäkrar bilen hos oss får ni extra rabatt
– upp till 20 procent extra på bilförsäkringen.

Villkor för brons-, silver- och guldhushåll

Uppdaterade villkor från 2017-03-31. 

Guldhushåll

När hushållet har sitt permanentboende försäkrat hos Länsförsäkringar Jämtland och

 • minst en person i hushållet har vår bank som sin huvudbank [2]
  och
 • sammanlagt månadssparande [3] på minst 500 kr/månad  eller sammanlagt sparat kapital [4] på totalt 200 000 kr

får alla personer i hushållet 20 procent rabatt på alla sak- och fordonsförsäkringar [1] och en självriskförmån på 1 000 kr/år som gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll i samband med ersättningsbar skada, med en självrisk på minst 1 500 kronor. Självriskförmånen betalas ut två gånger per år, vanligtvis juni och december. [5]

Silverhushåll

När ni i hushållet har boendeförsäkring och

 • minst en person i hushållet har vår bank som sin huvudbank [2]
  eller

 • personerna i hushållet har ett sammanlagt månadssparande [3] på minst 500 kr/månad eller förvaltat kapital/sparkapital [4] på totalt 200 000 kr.

får hushållet 10 procent rabatt på alla sak- och fordonsförsäkringar [1].

Bronshushåll

När hushållet har sitt permanentboende försäkrat hos Länsförsäkringar Jämtland och ytterligare en sak- eller fordonsförsäkring får hushållet 5 procent rabatt på alla sak- och motorförsäkringar [1].


[1] De försäkringar alla personer i hushållet får rabatt på är: Hem, hem- och bostadsrätt, villa och villahem (även för villahem i din lantbruksförsäkring), fritidshus, personbil, lätt lastbil, moped, motorcykel, snöskoter, husvagn, husbil, släpvagn och olycksfall [5].

[2] Med huvudbank menar vi att huvuddelen av privatekonomin hanteras via vår bank (Länsförsäkringar Bank AB), dvs. du har aktivt privatkonto för lön, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen samt har ett aktivt bankkort (Visa).

[3] Sammanlagt månadssparande på minst 500 kronor på Jämtlandskonto eller ISK (investeringssparkonto) hos Länsförsäkringar Bank, alternativt fondsparande hos Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Är du minst 60 år kan det månatliga sparandet ersättas med olycksfallsförsäkring 60+.

[4] Sammanlagt sparat kapital som är minst 200 000 kronor i fonderISK, aktiedepå, pensionssparande, fasträntekonto, kapitalförsäkringar samt sparkonton hos Länsförsäkringar Bank AB.

[5] Användningen av självriskförmånen räknas på det år skadan är avslutad. Dvs. om du har en skada i december 2016, som avslutas i januari 2017 så är det 2017 års självriskförmån som du använder. Grundsjälvrisken ska vara minst 1 500 kronor, då får hushållet tillbaka 1 000 av självrisken. Självriskförmånen gäller endast för ersättningsbar skada på egen egendom. Utbetalningen kommer att ske två gånger per år, vanligtvis i juni (avslutade skador under perioden nov-april) och december (avslutade skador under perioden maj-oktober). Utbetalning sker till försäkringstagaren.