Vattenfelsbrytare

Med en vattenfelsbrytare stängs inkommande vatten till huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i ditt hem för att slippa få en stor vattenskada.

Bild på parkettgolv täckt med vatten.

Test av vattenfelsbrytare 2022

Vattenfelsbrytare är en bra produkt som både kan förebygga och minska vattenskador, men utbudet är stort och det kan vara svårt att sålla bland alla erbjudanden. Länsförsäkringars Forskningsfond, som verkar för att förstå och förebygga skador, gav därför 2022 det statligt ägda forskningsinstitutet RISE i uppdrag att testa de vanligaste vattenfelsbrytarna på marknaden.

– Ingen blir glad för en vattenskada. Det ger våra kunder en massa bekymmer, dessutom är det viktigt, både ur en hållbarhetsmässig och ekonomisk synvinkel, att vi minskar dessa skador. RISE undersökning visade att två av produkterna lever upp till önskad standard och är typgodkända, men succesivt blir det fler, säger Mari Sparr, teknikansvarig Länsförsäkringars Forskningsfond.

Se listan över typgodkända vattenfelsbrytare hos RISE forskningsinstitut

Ta del av hela rapporten här 

Varför ska du skaffa en vattenfelsbrytare?

Ett litet rör som spricker kan orsaka översvämning i hela ditt hus. De allra flesta vattenskador i hemmet beror på läckor i vattenledningar och kopplingar. Tyvärr blir de här typen av skador allt vanligare i våra bostäder. Efter en omfattande vattenskada går det ibland inte ens att bo kvar i bostaden under saneringen. Med en vattenfelsbrytare slipper du få en stor vattenskada och det blir lättare att reparera i tid.

Hur fungerar den?

Om ett läckage uppstår, stängs inkommande vatten av för att förhindra en vattenskada. Dessutom kan enheten automatiskt testa om ledningssystemet är tätt för att tidigt upptäcka även små läckage. Den känner även av små flöden på 0,5 liter per timme. Monteringen görs på huvudvattenledningen efter vattenmätaren. Kontakta oss eller din lokala VVS-installatör om du vill veta mer om produkten.

Vad kostar en vattenfelsbrytare?

Det finns flera modeller på marknaden. Allt ifrån enklare modeller till avancerade modeller där husägare kan stänga av inkommande vatten via sitt inbrottslarm.

Priset för en vattenfelsbrytare är 6 000-10 000 kronor. Det är en god investering om man ställer det mot kostnaden för en vattenskada i din bostad.

Komplettera vattenfelsbrytaren med detektorer

Själva vattenfelsbrytaren placeras på huvudvattenledningen men för att säkra upp dina vattenledningar i hemmet kan du placera ut detektorer som känner av läckage lokalt och kommunicerar det tillbaka till vattenfelsbrytaren som då varnar och stänger av vattnet.

Montering

Monteringen görs på huvudvattenledningen efter vattenmätaren. I vår broschyr Bygg bort vattenskadorna hittar du mer information om du vill fördjupa dig, se sidan 13-14.

Kontakta oss eller din lokala VVS-installatör om du vill veta mer om produkten.

Läckagebrytare

Läckagebrytare sätter du på varm och kallvatten lokalt vid ett ställe i huset, vanligtvis i köket. Till läckagebrytaren är det sensorer som pratar med brytaren, läcker det ut vatten, stängs vattnet av lokalt. Däremot stänger det inte av allt vatten, dvs. du kan duscha samtidigt.

Så installeras vattenfelsbrytaren

Vattenfelsbrytaren installeras på huvudvattenledningen, direkt efter vattenmätaren, huvudkranen eller hydrofortanken.

Läs mer i "En teknisk vägledning till säkert byggande" 

Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter.

På webbplatsen för Säker Vatteninstallation kan du hitta information om auktoriserade installatörer i Jämtlands län och läsa mer om vad regelverket innebär.

Läs mer om Säker Vatteninstallation och hitta installatörer

Boka en trygghetsgenomgång

Vattenskador är en av de vanligaste skadorna, och de är kostsamma för oss och besvärliga för våra kunder. Om du tecknar en boendeförsäkring eller redan är boendeförsäkringskund hos oss har du möjlighet att boka en kostnadsfri Trygghetsgenomgång av sitt hem.

Läs mer och boka