Pension

Hur mycket får du i pension?

Med hjälp av Pensionsprognosen kan du få en bild av hur mycket du behöver spara för att nå din önskade pension.

Flytta ditt pensionssparande till oss

Vi hjälper dig med att flytta din pension till oss.

Pensionens olika delar

Pensionen består i oftast av tre olika delar. Allmän pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för, tjänstepension som betalas av din arbetsgivare och  ett eventuellt eget sparande. 

Samla ditt pensionssparande

Om du har ditt sparande på annat håll idag kan du enkelt flytta det till oss. Det ger dig en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.


Pension behöver inte vara svårt

Börja med att fundera på hur du vill ha det som pensionär. Gör sedan en beräkning av vad som krävs för att nå dit. Utöver den allmänna pensonen från staten och om du får en tjänstepension genom din arbetsgivare kan du också behöva spara själv.

Är du egenföretagare behöver du spara till tjänstepensionen själv. Kollektivavtalad tjänstepension är cirka 4,7 procent av lönen, det kan vara ett bra riktmärke.

Räkna på din pension


Pensionssparande i olika åldrar

Det är bra att spara till sin pension oavsett ålder, men hur du sparar beror på vart i livet du befinner dig. Du som är yngre kan ta större risker för att få möjlighet till en högre avkastning, och för dig som är äldre passar det bättre att satsa på låg risk och minska på extra trygghetslösningar som du kanske inte längre behöver.


Trygga din pension med Garantiförvaltning

När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att spara med lägre risk för att trygga pensionspengarna. Garantiförvaltningen är en sparform med garanti som du och dina anställda kan välja om du har din tjänstepension hos oss. 

Mer om Garantiförvaltning

En samlad bild av hela din pension

På minPension.se ser du hela ditt pensionssparande. Dina uppgifter hämtas automatiskt och du får en bra överblick av hur din framtida pension kommer att se ut. 

Logga in på minPension.se