Valberedning

Valberedningen består av sex fullmäktigeledamöter från olika delar av Halland.

 

  Magnus Karlsson, Ordförande valberedningen
  Fullmäktigeledamot, Halmstad
  070-269 86 35
  magnus@gotekarlssonfoto.se 

  Anders Nilsson
  Fullmäktigeledamot, Varberg
  070-601 57 08
  akalvalyckan@hotmail.com 

  Ann Louise Gullberg
  Fullmäktigeledamot, Hylte
  070-317 73 70
  gullbergannlouise@gmail.com

  Eva Christiansson
  Fullmäktigeledamot, Falkenberg
  070-158 08 78
  eac_christiansson@hotmail.com

  Kjell Hugosson
  Fullmäktigeledamot, Laholm
  073-404 38 57
  kjell.hugosson@surfia.nu

  Marie Wadström
  Fullmäktigeledamot, Kungsbacka
  073-076 45 04
  marie.wadstrom@kungsbacka.se

Instruktion för valberedning