Revisorer

 

pwc.se

  Externrevisor
  PwC- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
  Huvudansvarig revisor
  Morgan Sandström
 

 
  Magdalena Pettersson
  Lekmannarevisor, Fullmäktigeledamot
  076-879 15 10
  magda6512@gmail.com

    Annika Hedman
  Lekmannarevisor, Fullmäktigeledamot
  070-242 94 46
  hedman@kullabergsgard.se

Instruktion för lekmannarevisor