Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Halland

Vi arbetar för ett tryggt Halland.

Länsförsäkringar Halland är ett lokalt och kundägt bolag. Vår vision är att bidra till ett tryggt Halland att leva och bo i. Som en del i det engagemanget avsätter vi varje år medel för samhällsnyttiga projekt. Sådana som kommer alla till del.
För visst är det så att alla tjänar på att det sker så få brott, skador och olyckor som möjligt. Här kan du läsa mer om alla våra projekt.

Läs mer om våra aktiviteter

Samhällsengagemangets målsättning är att

 • bidra till ökad trygghet
 • minimera riskerna för brott, skador och olyckor
 • minska bolagets skadekostnader
 • bidra till god hälsa
 • skapa mervärden
 • stärka varumärket

Sponsring

Länsförsäkringar Halland arbetar med sponsring för att förstärka intrycket av oss som det företaget som tar ansvar för och bidrar till ett tryggt Halland att leva och bo i.

Vi sponsrar föreningar/förbund som:

 • Är lokala och långsiktiga
 • Visar samhällsansvar
 • Är miljövänliga
 • Värnar om trygghet
 • Verkar skadeförebyggande
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Främjar "vardagskultur"

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond