Föräldrar emellan – föräldraföreläsningar sprider kunskap.

För att sprida kunskap om förebyggande för ungdomar, stödjer Länsförsäkringar Halland flera organisationer som föreläser för föräldrar.

För att hjälpa de som är föräldrar till ungdomar, så har Länsförsäkringar valt att stötta lokala nätverk av organisationer och kommuner som anordnar föräldraföreläsningar. Föreläsningarnas syfte är att förmedla kunskap om förebyggande för ungdomar. Varje föreläsning har ett speciellt tema, exempelvis "I huvudet på en tonåring" och "Vad jag som tonårsförälder inte vet om nätvandring". Föreläsningsserierna är välbesökta och konceptet har spridit sig till de flesta halländska kommuner.