Återvinningstjänst

Återvinningstjänsten är ett smidigt sätt för dig som lantbrukare att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt betalt för skrotet.

Länsförsäkringar Halland har varit med och arbetat för en renare landsbygd i många år. Med hjälp av JRAB har åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla maskiner och maskindelar som blivit kvar på gårdar runt om i länet, samlats in och tagits om hand.

Skrothämtning avbryts. Farligt avfall sker enligt plan.

Av anledning att skrotpriserna är allt för låga väljer Länsförsäkringar Halland, i samarbete med JRAB, att avbryta vårens skrothämtning i årets återvinningstjänst.

 
- Det är det rådande världsläget, med coronaviruset framfart, som har gjort att priserna på skrot har dumpats till den nivå att våra kunder skulle behöva betala istället för att få betalt för skrothämtningen, säger Sofie Johansson, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Halland, och förklarar vidare att det bland annat beror på fulla skrotlager ute i landet och hamnar som inte har möjlighet att transportera skrotet vidare.

Glädjande är då att hämtningen av farligt avfall fortlöper som vanligt. Förhoppningsvis är allting som vanligt nästa gång det är aktuellt med skrothämtning, alltså våren 2021.
- Vi har all ambition att återuppta detta nästa år, försäkrar Sofie Johansson.

Skrot är en handelsvara (inställt)

Idag är skrot en efterfrågad handelsvara med högt värde. Med vår återvinningstjänst får du betalt till marknadspris för det skrot du lämnar. Om du har mycket skrot med liten andel miljöfarligt avfall kan det bli en ren vinstaffär för dig. Hämtingsavgift 1 110 kronor exklusive moms.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar halva kostnaden för destruktion och återvinning av miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar Halland står för andra halvan, upp till 10 000 kronor. Hämtingsavgift 926 kronor exklusive moms.

Inget pappersjobb för dig

Hantering av miljöfarligt avfall kräver en noggrann dokumentation. Det är inget du behöver göra eftersom det ingår i tjänsten. Därmed sparar du tid och arbete samtidigt som du vet att hela hanteringen sker på ett tryggt sätt enligt gällande regelverk.

Anmälan om hämtning

Anmälan om hämtning kan du göra fram till och med 25 mars 2020. Hämtning sker under perioden 6 april - 31 maj 2020.

Anmäl hämtning via blankett från JRAB

Praktisk information

Läs mer på JRABs webbplats