Återvinningstjänst

Återvinningstjänsten är ett smidigt sätt för dig som lantbrukare
att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom
att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt betalt
för skrotet.

Länsförsäkringar Halland har varit med och arbetat för en renare landsbygd i många år. Med hjälp av JRAB har åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla maskiner och maskindelar som blivit kvar på gårdar runt om i länet, samlats in och tagits om hand.

Skrot är en handelsvara

Idag är skrot en efterfrågad handelsvara med högt värde. Med vår återvinningstjänst får du betalt till marknadspris för det skrot du lämnar. Om du har mycket skrot med liten andel miljöfarligt avfall kan det bli en ren vinstaffär för dig. Hämtingsavgift 978 kronor exklusive moms.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar halva kostnaden för destruktion
och återvinning av miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar Halland står för andra halvan,
upp till 10 000 kronor. Hämtingsavgift 818 kronor exklusive moms.

Inget pappersjobb för dig

Hantering av miljöfarligt avfall kräver en noggrann dokumentation. Det är inget du
behöver göra eftersom det ingår i tjänsten. Därmed sparar du tid och arbete samtidigt
som du vet att hela hanteringen sker på ett tryggt sätt enligt gällande regelverk.

Anmälan om hämtning

Anmälan om hämtning kan du göra fram till och med 7 april. Hämtning sker under perioden 15 april - 1 juni 2019.

Anmäl hämtning via blankett från JRAB

Praktisk information

Läs mer på JRABs webbplats