För ett rikt föreningsliv

Att ha en trygg och värdefull fritid har stor påverkan på våra barns och ungdomars hälsa. Därför vill vi bidra till ett Halland där fler unga kan och vill vara en del av föreningslivet.

Tillsammans skapar vi ett Halland där:

 • Tjejer och killar har samma förutsättningar.
 • Elitföreningarna är goda förebilder.
 • Tonen i omklädningsrum och möteslokaler är schysst och inbjudande.
 • Alla får vara med – oavsett förutsättningar.

Genom att stötta halländska föreningar som vill bidra till detta kan vi göra skillnad på riktigt.

Så kan vi stötta din förening:

Föreningsfonden

Vi ger ekonomiskt stöd till mindre föreningar som behöver bidrag till enskilda projekt och inköp. Ansök till exempel om pengar till nya fotbollar, nya musikinstrument, bussresor, cuper med mera.

Hållbarhetssprånget

Vi stöttar större föreningar som vill ta rejäla språng inom hållbarhetsområdet och är villiga att själva jobba med hållbarhet på en högre nivå. Utöver ekonomiskt stöd bidrar vi med verktyg, tips, kunskap och samarbeten.

Vi engagerar oss inte i:

 • Riksevenemang förlagda i Halland
 • Enskilda individer
 • Smala projekt som engagerar få personer
 • Projekt med politiskt eller religiös inriktning
 • Projekt som inte kan härledas till Bolagets syfte och mål för samhällsengagemanget
 • Projekt som har en negativ effekt på jämlikhet och jämställdhet
 • Projekt som har en negativ inverkan på klimatet- och miljön

Frågor om sponsring?

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig: kommunikation@LFhalland.se