Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Vår lokala närvaro är vår styrka

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän grundades 1845 och är ett av 23 självständiga bolag i länsförsäkringsgruppen. Vi ägs av våra kunder.

Både bank och försäkring

Länsförsäkringar erbjuder alla typer av person- och sakförsäkringar och bank- och fondtjänster. Internettjänsterna är gratis. Vår skadejour är öppen dygnets alla timmar 365 dagar om året.

350 medarbetare och tio kontor

Bank- och försäkringskontor finns i Göteborg - Östra Hamng 32 och Lilla Bommen 8, Sisjön, Partille, Torslanda, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tanumshede och Strömstad.

Bolaget har cirka 350 anställda, ett 15-tal försäkringsombud och fyra franchisebolag. Våra försäkringsombud når du även kvällar och helger.

Sälja och köpa bostad

När du ska sälja din bostad eller köpa ny hjälper Länsförsäkringar Fastighetsförmedling dig. Fastighetsförmedlingen har ett 50-tal medarbetare och kontor från Tanumshede i norr till Sisjön i söder.

23 länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB

Genom vårt samarbete inom länsförsäkringsgruppen kan vi också uppvisa det rikstäckande bolagets styrka och kompetens.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, ömsesidigt
organisationsnummer 558500-8039
404 84 Göteborg
info@gbg.lansforsakringar.se


Organisation och ledning

Fullmäktige - våra ägares röst

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan.

Som fullmäktige företräder de Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns ägare/kunder och utser exempelvis bolagets styrelse. Vill du veta mer om uppdraget kan du läsa vidare här:

Så fungerar fullmäktige

Se vilka som är fullmäktigeledamöter i din kommun

Här hittar du information om valberedningen

process_fullmaktige

Nominering till fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt kundägt försäkringsbolag. Det betyder att du som kund är delägare och dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige. För att vara med och påverka vår verksamhet kan du nominera kandidater till vårt årliga fullmäktigeval och rösta på den som du önskar ska representera dig.

När vi har fått din nominering tar valberedningen kontakt med de föreslagna kandidaterna och bjuder in dem för intervju. Slutligen föreslår valberedningen kandidater som går vidare till fullmäktigevalet.

Nomineringsperioden är öppen mellan 15-30 september.

Val till fullmäktige

Cirka en tredjedel av samtliga fullmäktigeledamöter röstas fram årligen bland delägarna. Ledamöterna väljs på tre år räknat från och med det kommande året. Varje sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan bli vald som ledamot i fullmäktige. Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget kan inte bli vald till fullmäktige.

Valet sker på bolagets webbplats senast i december. Information om valet skickas i digitalt nyhetsbrev, på webbsidan och annonser i dagspress.

Har du frågor om fullmäktige, kontakta gärna någon av våra fullmäktigeledamöter eller valberedningen via e-post.

Du kan också komma i kontakt med valberedningen genom att mejla
fullmaktige.gbg.bohuslan@lansforsakringar.se


Styrelse

Hans Ljungkvist - ordförande

Styrelsuppdrag - bland annat ordförande i Chalmers Ventures och Svensk Travsport 

Lena Lind - vice ordförande

Konsult, egen företagare

Ulf Ek

Ledamot
Finansdirektör Wallenstam AB

Märta Jansdotter

Ledamot
Vd Gröna gårdar AB

Gunilla Rittgård

Ledamot
Vd Mediq Sverige

Henrik Stenström

Ledamot
Delägare i Empir AB, styrelseuppdrag

Ingalill Östman

Ledamot
Informationsdirektör Castellum

Ricard Robbstål

Vd

Fredrik Haglund

Personalrepresentant, säljare företagsförsäkring 

Anna Linnér

Personalrepresentant, skadereglerare företagsskador  

Företagsledning

Ricard Robbstål

Vd
031-63 16 80
ricard.robbstal@lansforsakringar.se

Annika Lundberg

Affärsområdeschef bank, liv och affärsområden
031-63 80 34
annika.lundberg@lansforsakringar.se

Helena Johnsson

Affärsområdeschef försäljning sakförsäkring och marknad/varumärke
031-63 81 19
helena.johnsson@lansforsakringar.se

Björn Schedwin

Affärsområdeschef sakförsäkring och skador
031-63 81 06
bjorn.schedwin@lansforsakringar.se

Anders Tykeson

Finanschef
031-63 23 83
anders.tykeson@lansforsakringar.se

Karolin Lindeman

HR-chef 
031-63 16 24
karolin.lindeman@lansforsakringar.se

Lotta Holm

Chef Affärsstöd, ekonomichef
031-63 81 46
lotta.holm@lansforsakringar.se

organisationsschema


Finansiell information

Årsredovisning

Här kan du ta del av vår senaste årsredovisning och hållbarhetsrapport för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning

Hållbarhetsrapport

Solvens- och verksamhetsrapport, SFCR 

Redogörelse för ersättningar

Här kan du läsa mer om ersättningspolicy och redogörelser för ersättning inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.


Samhällsengagemang och miljö

Vi tar ansvar – Vårt hållbarhetsarbete

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är alltid detsamma: Vi vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar. Genom att förebygga skador och motverka utanförskap kan vi inte bara göra stora samhällsekonomiska vinster – vi kan bidra till ett varmare samhällsklimat.

För oss är det en självklarhet att ta ansvar för att vårt samhälle utvecklas i positiv riktning. I förlängningen innebär det färre inbrott, färre skadegörelser och färre våldsbrott – något som vi alla vinner på.    

Vårt hållbarhetsarbeteVi tar ansvar – samhälle

Som ett kundägt lokalt bolag anser vi att vi ska ta ett större ansvar än många andra när det gäller att ta ansvar för vårt samhälle. Därför arbetar vi så att fler personer ska kunna välja innanförskap istället för att hamna utanför. Över tid är vi övertygade om att det leder till att färre drabbas både på det personliga och mänskliga planet.

Läs mer om vårt samhällsarbete


Vi tar ansvar – miljö

Den Bohuslänska kusten anses vara Sveriges mest drabbade av nedskräpningen till havs. Man uppskattar att ca 5 badkar med skräp flyter i land här - varje timma. Detta innebär en enorm belastning på miljö och djurliv samtidigt som det innebär stora kostnader. Vi har bestämt oss för att vara med och skapa en renare och skönare skärgård.

Läs mer om vårt miljöarbete


Vi tar ansvar – ekonomi

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid. Både för vår egen och kommande generationer.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla investeringarSponsring

Sponsring

Sponsring är en viktig del av Länsförsäkringars verksamhet. Genom sponsringen
vill vi aktivt stärka och öka kännedomen om vårt varumärke.

Vår sponsring är affärsmässig och har en tydlig koppling till vår vision, affärsidé
och våra värderingar. All sponsring är lokalt förankrad.

Vi delar in vår sponsring i tre områden

  • sponsring varumärke
  • sponsring hållbarhet
  • sponsring nätverk

Läs mer och ansök om sponsring