Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Vuxna på stan skapar trygghet

Nolltolerans mot småbrott, fler människor som rör sig ute och samarbete mellan polis och outnyttjade resurser i samhället är några vägar för att förebygga brott och skapa större trygghet. Det menar Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister och ordförande i Trygghetskommissionen.

Foto: Peter Knutson

Den upplevda otryggheten i samhället ökar trots att brotten minskar. En otrygghet som gör att vissa begränsar hur de rör sig ute i det offentliga rummet.

– Ju mer vi håller borta oro och bygger trygghet, desto bättre förutsättningar är det för att allt annat ska fungera i det mänskliga livet, säger Fredrik Reinfeldt.

Han var ordförande i Trygghetskommissionen som 2017 tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring, där även Länsförsäkringar ingår, för att analysera utvecklingen av den brottsrelaterade otryggheten i samhället, identifiera orsaker och konsekvenser och föreslå åtgärder.

I en rapport konstaterar Trygghetskommissionen att ansvaret för att förebygga brott och skapa trygghet inte bara kan läggas på polisen. I samhället finns däremot outnyttjade resurser som kan bidra, till exempel näringsliv och föreningslivet.

Trygghetsvandringar bidrar

Satsningar som trygghetsvandringarna som Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad genomför tillsammans med lokala föreningar, är ett exempel på trygghetsskapande initiativ från det privata näringslivet.

– Att vuxna ögon rör sig i samhället är bra. Framför allt trivs inte narkotikahandlare och häleriverksamheter när andra vuxna ögon dyker upp. Länsförsäkringar är viktiga aktörer, med sina förgreningar och sin höga närvaro i lokalsamhället och sponsring av samhällsinitiativ och idrottslivet, som är ett alternativt fokus för många ungdomar som annars kan landa i annat, konstaterar Fredrik Reinfeldt och tillägger:

– Men det behöver pågå parallellt med fler samhällsinsatser som får oss att bli mer medvetna om att det offentliga rummet är viktigt.

”Kräver långsiktighet”

Fredrik Reinfeldt är numera ordförande för Centrum för Affärs- och MedborgarPlatser (AMP), som arbetar för att göra medborgarna tryggare.

– Att skapa trygghet som är hållbar och bestående över tid kräver en genomtänkt struktur och långsiktighet – och att alla arbetar tillsammans.

Du läste precis en artikel från vår tidning Trygga Tillsammans nr 1 2021.

Här kan läsa hela tidningen digitalt