Organisation och ledning

Organisationsschema

Fullmäktige

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. För val av fullmäktige delar styrelsen in Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsområde i kretsar.

I valkretsarna hålls valmöten vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Dessa valmöten är öppna för alla försäkringstagare i valdistriktet.

Viktig kompetens

En ledamot i fullmäktige kan vara vem som helst, förutsatt att man är sakförsäkringstagare hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förstås. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter från verkligheten, vilket är viktigt i bolagets utveckling. Är du intresserad av att bli en fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad? Kontakta i så fall oss.

Förteckning över fullmäktige i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Läs mer om hur fullmäktige fungerar och val till fullmäktige

Styrelse

Göran Trobro - Ordförande

Tel: 044-31 16 75
Mobil: 0708-98 51 99
E-post: goran.trobro@lansforsakringar.se

Gunnel Smedstad - Vice Ordförande

Tel: 0451-614 35
Mobil: 0708-52 14 65
E-post: gunnel.smedstad@lansforsakringar.se

Stefan Everbring

Mobil: 0706-23 27 70
E-post: stefan.everbring@lansforsakringar.se

Maria Hofvendal-Svensson

Mobil: 0703-26 83 80
E-post: maria.hofvendal-svensson@lansforsakringar.se

Susanne Kallur

Mobil: 0703-05 19 09
E-post: susanne.kallur@gmail.com

Anders Niléhn

Mobil: 0706-30 68 77
E-post: anders@agrar.nu

Niklas Sigesgård

Mobil: 0765-41 04 03
E-post:niklas.sigesgard@amberadvokater.se

Mats Sturesson

Tel: 0451-541 45
Mobil: 073-232 60 85
E-post: mats.sturesson@lansforsakringar.se

Therese Svensson Collin

Mobil: 0709-16 81 93
E-post: therese.svenssoncollin@telia.com

Ledningsgrupp

Niklas Larsson

VD
Tel: 044-19 62 20
E-post: niklas.larsson@lansforsakringar.se

Petter Berg

CFO
Tel: 044-19 62 70
Mobil: 0709- 62 97 41
E-post: petter.berg@lansforsakringar.se

Renée Carlsson

Hållbarhet och Kommunikationschef
Tel: 044-19 62 77
Mobil: 0733-18 29 96
E-post: renee.carlsson@lansforsakringar.se

Ann-Christin Lindahl

Affärsområdeschef Företag/Lantbruk & Liv
Tel: 044-19 62 57
Mobil: 0735-51 22 93
E-post: ann-christin.lindahl@lansforsakringar.se

Ann Ohlsson

Stabschef
Tel: 044-19 62 10
Mobil: 0708-14 89 50
E-post: ann.ohlsson@lansforsakringar.se

Frida Vennum

Affärsområdeschef Privat
Tel: 0451-489 85
Mobil: 0708-67 01 51
E-post: frida.vennum@lansforsakringar.se

Agneta Wennberg

Skadechef
Tel: 0451-489 50
Mobil: 0708-64 89 50
E-post: agneta.wennberg@lansforsakringar.se