Fullmäktige - så här fungerar det

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att du som kund har möjlighet att välja, eller bli vald till, fullmäktige.

Foto: Sven Persson/swelo.se

Våra kunder är också våra ägare

Är du kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög service. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta priser.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att du som kund har möjlighet att välja, eller bli vald till, fullmäktige. När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ.

Fullmäktige ska bestå av 48 ledamöter och minst 24 suppleanter.

Sittande fullmäktigeledamöter 2022

Vilken är fullmäktiges roll?

En viktig uppgift som fullmäktige har är att vara representant för alla ägare, som är våra kunder. Fullmäktiges övriga uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

För att vara fullmäktige krävs att man har ett engagemang för företagets verksamhet och som ledamot ska man känna ansvar för sin roll som representant inför övriga delägare.

Illustration fullmäktiges roll

Våra kunder väljer sin representant i företaget, en fullmäktige. Fullmäktige tar del i beslut som fattas i företaget och väljer styrelse. Styrelsen tillsätter vd, som anställer personal. Personalen tar hand om kundernas ärenden, till exempel tecknar försäkring, hjälper att hitta rätt skydd och ersätter skador. Så är cirkeln sluten.

Val till fullmäktige

Fullmäktigeval sker i valkretsarna vart tredje år och det är kunderna i respektive valkrets som utser sina representanter. Du kan antingen nominera dig själv eller någon annan.

För att kunna bli vald till fullmäktige ska man vara sakförsäkringskund, det vill säga ha en gällande sakförsäkring. Fullmäktige ska också uppfylla lämplighetsprövning. Man kan inte vara fullmäktige i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och samtidigt ha förtroendeuppdrag, anställning eller liknande uppdrag i något konkurrerande bolag eller att marknadsföra konkurrerande verksamhet.

Som fullmäktige och valberedningsledamot är man bolagets ambassadör och ska vara införstådd med såväl vision som värdegrund.

Ett antal gånger per år får fullmäktige och suppleanter ett digitalt nyhetsbrev med viktig information och viktiga händelser i verksamheten.

Fullmäktigeval 2022

I höst väljer vi representanter till fullmäktige från fyra av våra tolv valdistrikt.

  • Distrikt 3: Hässleholm, Stoby, Vankiva
  • Distrikt 5: Osby, Örkened
  • Distrikt 8: Kristianstad, Nosaby, Vä
  • Distrikt 10: Fjälkinge, Åhus