Nomineringskommittén till Fullmäktige

Nomineringskommittén, utsedd av fullmäktigeledamöter på bolagsstämman, ska bestå av två styrelseledamöter (ordförande och vice ordförande), två ledamöter från valberedningen (ordförande och ledamot) samt två ledamöter från företagsledningen (Vd och någon ur ledningsgruppen)

Nomineringskommitténs uppgifter

  • ta emot förslag på kandidater till fullmäktige från försäkringstagarna (nomineringar)
  • själv identifiera kandidater till fullmäktige
  • lämplighetsbedöma kandidater till fullmäktige
  • föreslå kandidater till fullmäktige

Nomineringskommitténs medlemmar

  • Mats Åstrand, styrelsens ordförande
  • Vakant, styrelseledamot
  • Anderz Carlsson, ordförande i valberedningen
  • Lars Alfredsson, ledamot i valberedningen
  • Per-Ove Bäckström, VD
  • Lena Bogren, ingår i ledningsgruppen