Nomineringskommittén till Fullmäktige

Nomineringskommittén består av styrelsens ordförande samt vice ordförande, valberedningens ordförande samt en ledamot och slutligen bolagets vd tillsammans med ytterligare en representant från företaget som utses av vd.

Nomineringskommittén till Fullmäktige

Nomineringskommitténs uppgifter

  • ta emot förslag (nomineringar) på kandidater
  • identifiera lämpliga kandidater
  • lämplighetsbedöma kandidater
  • föreslå kandidater

Nomineringskommitténs medlemmar

  • Jonas Olsson, styrelsens ordförande
  • Pernilla Lundin, styrelsens vice ordförande
  • Anderz Carlsson, ordförande i valberedningen
  • Tina Hammarberg, ledamot i valberedningen
  • Per-Ove Bäckström, vd
  • Lena Bogren, kommunikationsansvarig