Företag i trafiken

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Trafiksäkerhet för företagare

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för olycksfall och att skapa en så god trafiksäkerhet som möjligt för sina arbetstagare. Vi hjälper dig till en säkrare arbetsvardag.