Stölder av maskiner

Dyra maskiner är hårdvaluta för kriminella av den enkla anledningen att det är lätt att hitta köpare. Runt om i Sverige försvinner med jämna mellanrum maskiner, allt ifrån hjullastare till små grävmaskiner.

Entreprenörföretagen drabbas också av många stölder av manskapsbodar, redskap och diesel. Kostnaden för att ersätta maskiner och redskap ligger i runda tal årligen på 60 miljoner kronor.

Stöld och skadegörelse

Stölderna kostar också det enskilda entreprenörföretaget mycket pengar. Kontakter med verkstad, försäkringsbolag och polis tar tid som skulle kunna användas till annat. Till detta ska läggas självrisk, driftstopp, ordna en ersättningsmaskin och att lämna tillbaka den. Skadegörelse mot maskiner ute på arbetsplatser har också blivit allt vanligare.

Genom att vara medveten och tänka förebyggande är det möjligt att hålla nere de onödiga kostnaderna.

Så försvårar du för tjuven

  • Lås och larma maskinen.
  • Lås fast redskap med godkänt stöldskyddslås. Lås och kätting ska vara av minst klass 3, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens normer.
  • Ställ maskinen så väl upplyst som möjligt och att den är svår att komma åt
  • Blockera vägen in till arbetsplatsen under helger och kvällstid.
  • Gör det svårare för tjuven genom att demontera batteriet.
  • Måla gärna delar av maskinen med lättidentifierad färg.
  • Se till att maskinens serienummer finns på flera ställen, både synligt och väl dolt. Dokumentera var du märker den.
  • Hantera startnycklar som värdeföremål.
  • Lämna inga stöldbegärliga saker i hytten

DNA-märk dina verktyg

Genom att DNA-märka verktyg blir det svårare att sälja dem vidare, men det ger även polisen en bättre chans att härleda godset till ägaren vid inbrott och därmed också möjlighet att kunna knyta stöldgodset till tjuven. Det går även att rista in företagsnamn/telefonnummer på verktygen.

Mer information om hur du förebygger stölder

Vi rekommenderar att ni aktivt arbetar med minimera riskerna med maskiner. Ett systematiskt arbete effektiviserar verksamheten och ökar konkurrenskraften på marknaden samtidigt som ni spar liv, pengar och miljön.

Exempel på maskiner

Traktorgrävare/grävlastare, grävmaskin band-eller hjulburen, minimaskin, lastare band- eller hjuldriven, mobilkran, dumper, borrigg med förbränningsmotor, schaktmaskin, kompaktor, skylift med förbränningsmotor, vägmaskiner (asfaltsmaskiner, väghyvel, sopmaskin, vält), industritraktorer, pistmaskin, kross, stenkross.

Koll på brandskyddsregler?

Se över brandskyddet för dina maskiner varje år. För att få full ersättning vid en brand behöver du följa Svenska Brandskyddsföreningens regler.

Maskiner och bränder