Varuförsäkring MiniMax

Ett basskydd när någonting transporteras till eller från ditt företag av någon annan än dig själv

Gäller i hela världen
Allriskförsäkring
Ingår automatiskt för de flesta företag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Skydda transporter till och från ditt företag

MiniMax är ett tillägg till din företagsförsäkring och ingår automatiskt för de allra flesta företagen. Med MiniMax har du ett basskydd för transporter som utförs av en extern transportör till eller från ditt företag.

Nästan alla företag är på ett eller annat sätt beroende av transporter. Det vanliga idag är att vi inte längre köper de saker vi behöver till vår verksamhet, till exempel en laptop eller en frisörstol, lokalt – vi beställer dem på nätet och de levereras till oss av en extern transportör.

En ny sorts transportförsäkring

Traditionellt har transportförsäkring främst varit utformad för producerande företag och handelsbolag som skeppar stora volymer gods.

MiniMax är en tilläggsförsäkring som är utformad för de mindre transporterna, de distributionstransporter som sker varje dag med enstaka eller få kollin med alla de saker som är livsnödvändiga för den dagliga verksamheten.

Utan försäkring har du ett begränsat skydd för dina varor

Transportörernas ansvar för dina varor under transport är begränsat. Om något skulle hända dina varor får du inte alltid full ersättning utan det baseras på kronor/kg. Dessutom måste transportören ha vållat skadan för att du ska få något alls för de skadade eller förlorade varorna. Det kan med andra ord bli dyrt och tråkigt om varor försvinner eller skadas under transportörens hantering.

Vad ingår i försäkringen?

  • Försäkring för gods som transporteras till eller från ditt företag
    - MiniMax omfattar alla transporter kopplade till din ordinarie verksamhet som utförs av någon annan än dig själv.
  • MiniMax gäller inte bara för en slags varor
    - En traditionell transportförsäkring är oftast begränsad till en viss typ av varuslag.
  • MiniMax gäller för alla varor förutom de som är undantagna enligt villkoren.
  • MiniMax gäller oavsett leveransvillkor
  • MiniMax gäller för transporter i hela världen

Du som har behov av ett annat skydd

Om ditt företag har behov av ett annat skydd än MiniMax, till exempel om ni skickar eller tar emot stora volymer vid gods, eller har en E-handel med ett stort distributionsflöde, hittar ni mer information om våra andra transportprodukter och möjlighet att ansöka om vår standardiserade lösning TransMax här.