Affär och handel

Anpassade produkter för affär och handel

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Du hittar smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om affärsförsäkring

Försäkring för butiker och praktiker

Till dig som driver handelsverksamhet, en läkarpraktik eller tandläkarpraktik erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor, oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda. Till exempel passar den för 

 • butiker
 • affärer
 • privata tandläkarmottagningar
 • privata läkarmottagningar
 • naprapatkliniker

INI - nära dig i 120 länder

Genom vårt medlemskap i INI (International Networks of Insurance) kan vi erbjuda dig som har din företagsförsäkring hos oss och har verksamhet utomlands en unik service i 120 länder.

Läs mer om INI

Grundskyddet i försäkringen omfattar

 • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten
 • Avbrottsförsäkring som ersätter kostnader och förluster vid driftstörningar efter egendomsskador
 • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador

Ofta ingår även

 • Rättsskyddsförsäkring som gäller för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring som ersätter ekonomisk förluster eller skadeståndskrav när anställd stjäl eller förskingrar
 • Överfallsförsäkring som ersätter skadestånd till anställd vid personskador genom exempelvis misshandel
 • Krisförsäkring som betalar krisbearbetning hos exempelvis psykolog efter rån, överfall eller en trafikolycka

Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din företagsförsäkring

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Glasförsäkring

Försäkringen omfattar skador på glas över fem kvadratmeter.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnaderna för högst tiobehandlingstillfällen hos exempelvis psykolog för krisbearbetning efter rån, överfall eller trafikolycka.

Kyl-och frysförsäkring

Försäkringen ersätter varor i kyl och frys för skador genom exempelvis temperaturförändring.

Maskinförsäkring för kyl- och fryskompressorer

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets kompressorer till kyl- och frysanläggningar.


Villkor & förköpsinformation

Viktig information om affärsförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.