Försäkring för entreprenad- och serviceföretag

Branschförsäkring anpassad till ditt företag

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Du hittar smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om entreprenad- & serviceförsäkring

INI - nära dig i 120 länder

Genom vårt medlemskap i INI (International Networks of Insurance) kan vi erbjuda dig som har din företagsförsäkring hos oss och har verksamhet utomlands en unik service i 120 länder.

Läs mer om INI

Försäkring för entreprenad- och serviceföretag

Till dig som driver byggnadsföretag, installationsföretag eller serviceföretag i Sverige och på arbetsplatser inom Norden erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor, oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda.

Försäkringen är anpassad till de krav som ställs i AB04 och andra regelverk inom entreprenadbranschen.

Grundskyddet i försäkringen omfattar

  • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten 
  • Avbrottsförsäkring som ersätter kostnader och förluster vid driftstörningar efter egendomsskador
  • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador
  • Ombudskostnader i tvist vid skatte- och civilmål som har samband med den försäkrade verksamheten, så kallad rättsskyddsförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din företagsförsäkring

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller avlida.

Förköpsinformation om Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Kontrollansvar enligt plan- och bygglagen

Om någon på ditt företag fungerar som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen kan du utöka den allmänna ansvarsförsäkringen att även omfatta skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Merkostnad för forceringsåtgärder

Försäkringen gäller för merkostnader för övertidsarbete, inköp till överpris för snabbare leverans och transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel.

Åtkomst- och återställandekostnader

Försäkringen gäller vid ersättningsbara skador på arbeten under entreprenad- eller garantitid och ersätter kostnad för lokalisering och friläggning av felet om detta behövs för att avhjälpa skadan. Även kostnad för återställande ersätts.

Fullgörandeförsäkring

Försäkringen ersätter extrakostnader som din beställare kan få om du inte kan fullgöra din entreprenad.

Läs mer om hur fullgörandeförsäkringen gäller


Villkor & förköpsinformation

Viktig information om företagsförsäkringar

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.