Elbil och solceller – lär dig undvika hemmets nya brandrisker

Lär dig mer - ta del av vårt webbinarium

Funderar du på att skaffa solceller eller elbil? Då behöver du känna till brandriskerna som de nya elinstallationerna för med sig till ditt hem. Välkommen till vårt webbinarium där du får träffa vår brandskyddsexpert Niklas Adolfsson som delar med sig av sina erfarenheter och tips. Här kan du också ställa dina frågor.

Delta i webbinariet

Se webbinariet på Youtube

Nya trender skapar också nya brandrisker

Av klimatskäl väljer allt fler att satsa på grön teknik hemma, det känns hållbart och ekonomiskt. Men det ska också kännas bra i magen säkerhetsmässigt. För att undvika risken för bränder och driftstörningar är det viktigt att all installationen av solceller och laddning av elbilar följer de regler och rekommendationer som finns.

–  Frågan är inte om vi kommer att se den här typen av brand hos oss, utan när vi kommer att få se att hus brinner ner för att bilar laddats i vanliga kontakter på garageuppfarten, säger Niklas Adolfsson.

Träffa vår expert

Niklas Adolfsson, skadeförebyggare och brandskyddsexpert

Vår expert Niklas Adolfsson vet hur snabbt en liten brand kan ödelägga ett helt hem. I sin roll som skadeförebyggare på Länsförsäkringar Bergslagen hjälper han våra kunder med att svara på frågor angående brandskydd och säkra elkopplingar. Vanligtvis besöker han våra kunder, så att vi tillsammans i ett tidigt skede kan upptäcka brandrisker.

Ställ din fråga

Fråga Niklas, brandskyddsexpert

Fråga Niklas, brandskyddsexpert

Niklas svar på vanliga frågor om solceller och elbilar

Är solcellerna rätt installerat så är det ingen fara. Anlita därför alltid en behörig elfirma för att installera och kontrollera din anläggning.

I Elinstallationsreglerna finns det krav på att leverantören ska göra en riskbedömning oavsett vart byggnaden ligger. I nästa alla fall krävs då överspänningsskydd. På en lantbruksfastighet finns det krav på att all elektronik alltid ska skyddas av överspänningsskydd.

Utifrån brandsynpunk är en markanläggning bättre än att den sitter monterad på ett hus tak. Men bygger man rätt kan man känna sig trygg med båda alternativen.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag.

Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.

Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen till 8-10A.

Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom skarvsladden på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

Skarvsladdar, grenuttag eller adaptersladdar ska inte användas. Skarvsladdar ökar risken för brand. Det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt, att fukt kommer in uttagen och man får fler kopplingspunkter.

Om originalsladden är för kort finns det längre att köpa eller så har man placerat laddboxen fel.

Det är viktigt är att man låter en behörig elfirma kontrollera och se till att elnätet klarar den laddning som krävs och att man monterar laddboxar. Man bör även fundera på var i garaget man placerar laddboxarna, då det är svårt för räddningstjänsten att släcka dessa typer av bränder. Det är därför viktigt att man kan få ut elbilarna om det skulle börja brinna.

All brandrök är farlig men om det är Litiumbatterier som brinner så är den röken väldigt farlig. Håll avstånd och utrym direkt!

Vi rekommenderar 6 kg pulversläckare och minst en på varje våningsplan.

Batteribränder är svåra att släcka och röken väldigt giftig, så om brand uppstår lämna huset och håll avstånd.