Lokal och nära skadedjursbekämpning

Vår kundservice i Västerås samordnar alla våra skadedjurstekniker på Länsförsäkringar Bergslagen. De arbetar i både Västmanland och Örebro län, samt Heby kommun i Uppsala län. Detta gör att du får en enklare, snabbare och bättre service.

Lokal och nära skadedjursbekämpning

Så här arbetar vi

Vi strävar alltid efter att använda kemiska bekämpningsmedel i sista hand.

Våra åtgärder steg för steg

  1. Rådgivning - tips och råd om risker och hur du kan förebygga dessa. Exempelvis att du bör täta eventuella håligheter i fasaden för att förhindra att skadedjur tar sig in eller hur du bör förvara din resväska om du bor på hotell för att minska risken att få med kackerlackor hem.

  2. Mekanisk/fysisk bekämpning
    Vi använder exempelvis slagfällor mot möss och råttor istället för gift om detta anses tillräckligt. Vid en vägglussanering kan värme, kyla eller kisel användas.

  3. Biologisk bekämpning
    Vi använder exempelvis feromonfällor i kombination med rådgivning vid sanering av mott, istället för bekämpningsmedel.

  4. Kemisk bekämpning
    Först när andra metoder anses vara otillräckliga använder vi kemiska bekämpningsmedel.

Säkerhetsdatablad

Här hittar du samtliga säkerhetsdatablad till våra produkter:

Har du drabbats av skadedjur eller ohyra?

Om du inte blir av med skadedjuren kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. Du som är kund i Länsförsäkringar Bergslagen kan ringa 021-17 73 00 eller fylla i vårt kontaktformulär, så kontaktar våra skadedjursexperter dig.

Gör en skadedjursanmälan