Skadeanmälan

Gör din skadeanmälan

  • Rädda, larma, släck - ring 112 om det är risk för liv
  • Anmäl enklast via webben - svar nästa vardag
  • Skadeanmälan via telefon: 021-19 01 00

Gör din skadeanmälan direkt

Skadeanmäl via internet

Det enklaste sättet att anmäla en skada är att göra det direkt här på internet. Vi går igenom din anmälan och hör av oss till dig senast nästa vardag. 

Anmäl skada

Du kan också anmäla din skada via telefon eller post.
Kontakta oss

Är du utomlands?

Vid skada utomlands ska du kontakta vår samarbetspartner SOS International. De har flerspråkig personal som hjälper till vid denna typ av skador.

Ring: +46-8-670 4000

SOS International 

Har du sjukvårdsförsäkring?

  • Boka vård vardagar 8-18
  • Sjukvårdsrådgivning, alla dagar dygnet runt
  • Personligt samtalsstöd, alla dagar, dygnet runt

Ring: 0771-666 115

Vem kan du anlita?

För att din skada blir åtgärdad så bra som möjligt samarbetar vi med olika företag som utför fackmannamässiga reparationer.

Se vilka vi samarbetar med


Har du redan anmält en skada?

Det här händer med din anmälan

När du gjort en skadeanmälan gör vi allt vi kan för att lösa det så snart som möjligt. Generellt arbetar vi med anmälan i tre steg.

Komplettera din skadeanmälan

Har du missat några uppgifter i din redan inskickade anmälan? Då kan du enkelt uppdatera och komplettera din anmälan i efterhand.

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med vårt beslut, så är vi naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Skadeanmälningsregister

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är: GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.


Cirkulär skadereglering

Så reglerar vi skador på mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer

Vi samarbetar med Godsinlösen Nordic AB (GIAB) för en hållbar skadereglering. Det innebär att GIAB samlar in mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, verifierar och värderar skadan samt ser till att endast de som är berättigade till ersättning/utbetalning får det – vilket alla tjänar på i slutändan. Genom att återanvända delar och reparera enheterna undviks en stor miljöbelastning som annars uppstår vid tillverkning av nya. Det kallar vi cirkulär skadereglering.

Så här ser processen ut:

  1. Du anmäler ditt ärende hos oss.
  2. GIAB kontaktar dig med post och du får dina frakthandlingar.
  3. Du lämnar in din mobil med frakthandlingen till närmsta postombud.
  4. GIAB felsöker din mobiltelefon och beroende på skada tar de fram bästa lösningen för ditt ärende.

Vad innebär cirkulär skadereglering?

Cirkulär skadereglering innebär att vi vid ersättningsbara skador återbrukar och återvinner kundernas skadade egendom genom ett samarbete med Godsinlösen, GIAB. Genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning återanvänds så många produkter som möjligt.

Cirkulär skadereglering innebär att vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och proaktivt genom att stävja utvecklingen av slit och släng-samhället samtidigt som riskerna för att försäkringssystemet överutnyttjas minimeras. 92 % av allt gods som anländer till GIAB får ett förlängt liv!