Så cyklar du säkert och lagligt

Allt fler väljer att ta cykeln i stället för bilen eller bussen, vilket är bra för miljön. Men det innebär också att cykelolyckorna ökar. Genom att vara uppmärksam på trafikreglerna kan många olyckor undvikas.

När du cyklar så är du en fordonsförare, det innebär att du är skyldig att lämna företräde och visa hänsyn till gående. När du möter eller kör om gående ska du ge dem tid att vika åt sidan och lämna ordentligt med utrymme er emellan. Plinga gärna om du kör om bakifrån och tänk på att söka ögonkontakt med dina medtrafikanter. 

Cykla på cykelbanan

Om det finns en cykelbana ska du normalt använda den, annars så får barn upp till 8 år cykla på trottoaren eller på gångbanan. Övriga cyklister hänvisas till vägbanan, men tänk på att ibland kan det vara bättre att leda cykeln när cykelbana saknas, då räknas du som gående och kan gå på trottoaren med cykeln.

Cykla på körbanan

Om du är försiktig och uppmärksam får du cykla på körbanan även om det finns en cykelbana, under förutsättningen att du fyllt 15 år och hastighetsbegränsningen inte är högre än 50 kilometer i timmen. Annars får du bara använda körbanan om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Se våra filmer nedan om att vara uppmärksam på reglerna kring var du cyklar. Du kan även läsa mer om var du cyklar och vilka skyldigheter du har som cyklist på NTF:s hemsida.

Cykla inte över ett övergångställe

På övergångstället cyklar vi inte, där leder vi cykeln. Då är du gående och bilar ska lämna företräde. Cyklar du över ett övergångställe så blir det många gånger missförstånd vem som ska lämna företräde eller inte. Vår film nedan illustrerar detta.

Cyklar du däremot på en utmärkt cykelöverfart så ska bilisterna väja för dig som cyklist, på samma sätt som vid övergångstället. När det är en cykelöverfart krävs hastighetsdämpande åtgärder, målade med ”hajtänder” och särskild skylt.

Cykelpassage är oftast i anslutning till ett övergångställe för gående. Där gäller i princip samma regler som vid ett övergångställe. Det är alltid krav på försiktighet vid obevakade övergångställen, visa hänsyn och sök ögonkontakt med medtrafikanter innan du cyklar över.

Iaktta väjningsplikt

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna, och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg ska du alltid iaktta väjningsplikt, den gäller nästan alltid. Även om du inte har väjningsplikt ska du ta hänsyn till andra, samtidigt som andra trafikanter i de flesta situationer är skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklist.

När du ska svänga vänster

Vid en vänstersväng är det särskilt viktigt att ge tecken i god tid innan du påbörjar svängen, så andra trafikanter vet vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker kan du göra en stor sväng genom att lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen på ett säkert sätt.